Ứng dụng MY YANMAR

Điểm nhấn

Dễ dàng theo dõi máy*
Truy cập ứng dụng để một cách thuận tiện và nhanh chóng.
Cập nhật nhanh chóng
Nhận thông báo về lần bảo dưỡng định kỳ sắp tới hoặc các sự kiện.
Tìm đại lý ủy quyền của Yanmar
Liên hệ với đại lý bằng email hoặc điện thoại
  • *Chỉ áp dụng cho máy có trang bị hệ thống SmartAssist-Remote (SA-R)

Chú ý sử dụng

Sử dụng thông tin vị trí
Ứng dụng sẽ dựa vào vị trí hiện tại của bạn để tìm đại lý gần nhất và cung cấp cho bạn những thông tin liên quan khác.
Thông tin vị trí hoàn toàn không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ không được sử dụng bên ngoài ứng dụng này.
Bản quyền
Bản quyền đối với nội dung của ứng dụng này thuộc về Yanmar Holding Co., Ltd. Nghiêm cấm sao chép, trích dẫn, truyền tải, phân phối, thay đổi, sửa đổi hoặc bổ sung trái phép dưới mọi hình thức.