အမေးများသည့်မေးခွန်း - လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း

မည်သည့်နေရာမှ စက် မောင်းနှင်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ လက်စွဲစာအုပ်များ ရရှိနိုင်မလဲ ?
လက်စွဲစာအုပ်များအား သင်၏ နီးစပ်ရာ အရောင်းကိုစားလှယ်များထံမှ သင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီး ကိုယ်စားလှယ်များ၏ တည်နေရာ များစုစည်းပြသထားသည့် စာမျက်နှာမှ နေပြီး သင်၏ အနီးအနားရှိ နီးစပ် ရာ Yanmar အရောင်းကိုယ်စားလှယ်စားလှယ်ကို ရှာဖွေပါ။ (သို့မဟုတ်)ကျေးဇူး ပြု၍ သင်လိုအပ်သည့် လက်စွဲစာအုပ်အား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပိုင်း ထဲတွင် ရှာဖွေ ပေးပါ။