အမေးများသည့်မေးခွန်း - လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း

မည်သည့်နေရာမှ ကျွန်ုပ်၏ စက်အား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် အချက်အလက်များအား ရရှိနိုင်မလဲ?
သင့် နီးစပ်ရာ ကိုယ်စားလှယ်ထံမှ စက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း အကြံဉာဏ်များအား သင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ကျေးဇူးပြုပြီး ကိုယ်စားလှယ်များ၏ တည်နေရာ များစုစည်းပြသထားသည့် စာမျက်နှာမှ နေပြီး သင်၏ အနီးအနားရှိ နီးစပ် ရာ Yanmar အရောင်းကိုယ်စားလှယ်စားလှယ်ကို ရှာဖွေပါ။ (သို့မဟုတ်)ကျေးဇူး ပြု၍ သင်လိုအပ်သည့် လက်စွဲစာအုပ်အား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအပိုင်း ထဲတွင် ရှာဖွေ ပေးပါ။