အမေးများသည့်မေးခွန်း - လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း

မည်သည့်နေရာ မှ ကျွန်ုပ်၏ Yanmar စက်အတွက် အပိုပစ္စည်းများအား ဝယ်ယူ နိုင်မလဲ?
နီးစပ်ရာ အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ထံမှ အပိုပစ္စည်းများအား သင်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ကျေးဇူးပြုပြီး ကိုယ်စားလှယ်များ၏ တည်နေရာ များစုစည်းပြသထားသည့် စာမျက်နှာမှ နေပြီး သင်၏ အနီးအနားရှိ နီးစပ် ရာ Yanmar အရောင်းကိုယ်စားလှယ်စားလှယ်ကို ရှာဖွေပါ။