အမေးများသည့်မေးခွန်း - လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း

ကျွန်ုပ် နှင့် နီးစပ်သည့် အရောင်း ကိုယ်စားလှယ်အား မည်သို့ ရှာဖွေနိုင်သနည်း?
ကျေးဇူးပြုပြီး ကိုယ်စားလှယ်များ၏ တည်နေရာ များစုစည်းပြသထားသည့် စာမျက်နှာမှ နေပြီး သင်၏ အနီးအနားရှိ နီးစပ် ရာ Yanmar အရောင်းကိုယ်စားလှယ်စားလှယ်ကို ရှာဖွေ နိုင်ပါသည်။