Home FAQ PRODUKT – Vilken sorts bränsle kan jag använda? Är det möjligt att köra Yanmar-motorer på biodiesel (RME)?

PRODUKT – Vilken sorts bränsle kan jag använda? Är det möjligt att köra Yanmar-motorer på biodiesel (RME)?

Bio-diesel can be used within limits and with precautions. Please refer to the engine Operation Manual for details.

Home FAQ PRODUKT – Vilken sorts bränsle kan jag använda? Är det möjligt att köra Yanmar-motorer på biodiesel (RME)?
Skip to content