Home Kvalitetsuttalande

Kvalitetsuttalande

YANMARs kvalitetsåtagande

Hos Yanmar är kvalitet grundläggande för organisationens framgång. Det omfattar nyckelområdena för kontinuerlig förbättring, prestandafokus och kundfokuserade lösningar, byggda på långsiktiga relationer. För att nå dessa mål arbetar vi efter den internationella kvalitetsstandarden:

ISO 9001:2008

Verksamheten för Yanmar Europe B.V., Yanmar Marine International B.V. och Yanmar Benelux B.V. i Almere har certifierats enligt ISO 9001:2008. Vi använder ett kvalitetsledningssystem som täcker hela verksamheten och de processer som krävs för att uppfylla kundernas förväntningar på produkter och tjänster i världsklass. Detta system täcker produktion och den övergripande organisationen inklusive ekonomi och redovisning, applikationsteknik, försäljning, kundservice och andra aktiviteter som påverkar den slutliga leveransen och Yanmars långsiktiga servicesupport.

Ovan nämnda kvalitetsuttalande gäller för verksamheterna Yanmar Europe B.V., Yanmar Marine International B.V. och Yanmar Benelux B.V. i Almere. 

Verksamheterna Yanmar Europe B.V., Yanmar Marine International B.V. och Yanmar Benelux B.V. i Almere har certifierats enligt ISO 9001:2008 av Lloyd’s Register Quality Assurance, Rotterdam, Nederländerna..

Home Kvalitetsuttalande
Skip to content