Home Kvalitetserklæring

Kvalitetserklæring

YANMAR kvalitetserklæring

Hos Yanmar er kvalitet essensielt for selskapets kontinuerlige suksess. Kvalitet omfatter nøkkelområder som kontinuerlig forbedring, ytelsesorientering og kundefokuserte løsninger bygget på langsiktige relasjoner. For å nå disse målene jobber vi etter en internasjonale standard for kvalitet som kalles:

ISO 9001:2008

Aktivitetene til Yanmar Europe B.V./ Yanmar Marine International B.V./ Yanmar Benelux B.V. i Almere er ISO 9001:2008-sertifisert. Vi bruker et kvalitetsstyringssystem som dekker de totale aktivitetene og prosessene som kreves for å oppfylle kundenes forventninger til produkter og tjenester i verdensklasse. Dette systemet omfatter produksjonen samt hele den totale organisasjonen, inkludert økonomi og regnskap, applikasjonsteknikk, salg, ettersalg og andre aktiviteter som påvirker den endelige leveransen og langsiktige servicestøtten fra Yanmar.

Kvalitetserklæringen gjelder for aktivitetene til Yanmar Europe B.V. / Yanmar Marine International B.V. / Yanmar Benelux B.V. i Almere. 

Aktivitetene til Yanmar Europe B.V./ Yanmar Marine International B.V./ Yanmar Benelux B.V. i Almere er ISO 9001:2008-sertifisert av Lloyd’s Register Quality Assurance, Rotterdam, Nederland.

Home Kvalitetserklæring
Hopp rett ned til innholdet