Home Kontakt oss Personvernerklæring

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Yanmar Marine International B.V. (“selskapet”) oppretter herved denne “personvernerklæringen” (denne “personvernerklæringen”) i forbindelse med levering av markedsføring, salg, ettermarked, garanti og teknisk support (“service”) til kunder (“kundene”) for å overholde EUs generelle databeskyttelsesforordning (“GDPR”) og for å behandle personopplysningene til kundene på riktig måte.

1. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

(1) Definisjoner

“Personopplysninger” betyr alle data relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person, inkludert, uten begrensning, navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse og bruker-ID.
“Behandling” betyr enhver operasjon eller sett med operasjoner som utføres på personopplysninger eller på sett med personopplysninger, enten det er automatisert, for eksempel innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, henting, konsultasjon, bruk, avsløring ved overføring, formidling eller på annen måte tilgjengeliggjøring, justering eller kombinasjon, begrensning, sletting eller ødeleggelse.
“Behandlingsansvarlig” betyr en juridisk person, osv., som alene eller i fellesskap med andre bestemmer formålet og hensikten med behandlingen av personopplysninger.
“Behandler” betyr en juridisk person, osv., som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

(2) Typer personopplysninger som skal samles inn Selskapet vil samle inn følgende typer personopplysninger om kundene i forbindelse med tjenesten:

navn, hjem- og / eller firmaadresse
telefonnummer, faksnummer
e-postdresse
Forhold til nettverket vårt
Interesser i produktene våre
Informasjonskapsler når de samhandler med nettstedet vårt. Lær mer om retningslinjene våre for informasjonskapsler

(3) Formålet med bruken av personopplysninger
Selskapet vil behandle kundenes personopplysninger for følgende formål:

for å markedsføre selskapets produkter og tjenester
for å svare på henvendelser og forespørsler fra kundene
for å oppbevare informasjon om garantikrav
for å kontakte kunder ved tjenestekampanjer
for å avgjøre om garantikrav skal godtas
for å foreta utbetalinger i henhold til garantikrav
å yte service etter utløpet av garantitiden
for å forbedre den opplevde kvaliteten på selskapets produkter
for å administrere og overvåke kontakten mellom selskapet, kundene og servicenettverket
for å forbedre kundeopplevelsen og
for å gi en brukeropplevelse på nettet av høy kvalitet

Hvis selskapet ønsker å behandle kundenes personopplysninger for andre formål enn de som er nevnt ovenfor, vil selskapet varsle kundene på forhånd om slike nye bruksformål og andre forhold som kreves av gjeldende lover.

Ved å manifestere sin intensjon om å samtykke til denne personvernerklæringen, anses kundene å ha gitt sitt samtykke til at selskapet behandler personopplysningene deres innenfor rammen av ovennevnte formål, og selskapet vil behandle kundenes personopplysninger basert på slikt samtykke fra kundene. En kunde kan trekke tilbake dette samtykket når som helst, uten at det skal påvirke noen legitim behandling utført i henhold til samtykket før tilbaketrekningen. Selskapet kan også behandle kundens personopplysninger innenfor rammen av formålene nevnt ovenfor under et lovlig grunnlag tillatt i henhold til GDPR.

Selskapet kan kreve at kundene oppgir sine personopplysninger i forbindelse med levering av tjenestene. Hvis visse kunder ikke oppgir personopplysningene sine, kan det hende at selskapet ikke er i stand til å tilby tjenestene.

(4) Oppbevaringsperiode
Selskapet vil oppbevare kundenes personopplysninger i den grad selskapet krever slike data for å oppnå bruksformålet spesifisert i 1. (3) ovenfor, og vil umiddelbart slette dem når disse opplysningene ikke lenger er nødvendige.

(5) Overføring til tredjeparter
Selskapet kan stille kundenes personlige data til disposisjon for tredjeparter, for eksempel datterselskaper og tilknyttede selskaper, forhandlere, leverandører av skytjenester og selskapets entreprenører, etc. for å implementere bruksformålene som er spesifisert ovenfor. Slike tredjeparter som selskapet kan stille kundens personopplysninger til disposisjon for, inkluderer selskaper lokalisert i land utenfor det europeiske økonomiske samfunnsområdet (“EØS” inkludert, uten begrensning, Japan; det samme gjelder heretter), og kundene anses å ha gitt sitt samtykke til følgende forhold ved å samtykke til denne personvernerklæringen:

(a) Enkelte land utenfor EØS har kanskje ikke ikke samme nivået på personvernlovgivningen som EØS, og det kan derfor hende at noen av rettighetene som er gitt til kundene innen EØS, ikke gjelder;
(b) Kundenes personopplysninger kan leveres og behandles for formålene spesifisert i 1. (3) ovenfor; og
(c) Kundenes personopplysninger kan stilles til disposisjon for tredjeparter som er lokalisert et land utenfor EØS.

(6) Utlevering, korreksjon og andre prosedyrer angående personopplysningene
Kundene har rett til å få tilgang til, be om retting av, be om sletting av, be om å begrense behandlingen av, motsette seg behandlingen av, og be om dataportabilitet for de personopplysningene selskapet lagrer om dem, i henhold til bestemmelsene i relevante lover og forskrifter. Slike forespørsler skal behandles i henhold til kontaktpunktet beskrevet i “5. Kontakt” nedenfor. Selskapet kan avvise kundenes forespørsel hvis selskapet anser at det ikke er grunnlag for en slik forespørsel, eller hvis forespørselen anses som overdreven.
Kundene kan sende innvendinger til at personvernmyndighetene har jurisdiksjon over hvor kundenes hjemsted er med hensyn til behandlingen av deres personlige data fra selskapet.

(7) Avmelding fra direkte markedsføring
Hvis kundene ønsker å avslutte abonnementet på selskapets direkte markedsføring, bør slike kunder kontakte kontaktpunktet angitt i “Kontakt” nedenfor.

2. SIKKERHETSSTYRINGSTILTAK

For å beskytte personopplysningene mot uautorisert tilgang og tap osv., med hensyn til typen personopplysninger, graden av følsomhet og graden av påvirkning for kundene, inkludert økonomisk påvirkning og mental skade i tilfelle personopplysningene brukes på ulovlig måte, har selskapet foretatt omfattende evalueringer og vurdert risikoen for misbruk av personopplysninger, og har iverksatt nødvendige og hensiktsmessige personlige, organisatoriske og tekniske sikkerhetsstyringstiltak i samsvar med risikoen for misbruk av personopplysninger, og vil videre gjennomgå slike sikkerhetstiltak etter behov, etablere prosess for korrigerende tiltak og gjøre kontinuerlig innsats for å forbedre sikkerheten.

Selskapet vil gjøre en innsats for å håndtere personopplysningene på en hensiktsmessig måte ved å begrense utenforstående tilgang til lokalene der personopplysningene behandles, gjennomføre pedagogiske bevisstgjøringsaktiviteter rettet mot alle ansatte som er involvert i beskyttelse av personopplysninger, og utnevne ledere for alle divisjoner som behandler personopplysninger. Hvis selskapet i sin rolle som behandlingsansvarlig kontraherer en behandler, skal selskapet velge en behandler som er i stand til å gjennomføre adekvate tekniske og organisatoriske tiltak, og skal lede behandleren på en hensiktsmessig måte. I henhold til GDPR skal selskapet utarbeide register over behandlingen av personopplysninger.

3. BARN

Vær oppmerksom på at dette nettstedet ikke er beregnet på barn under 16 år. Hvis et barn under 13 år har gitt personlig identifiserbar informasjon til Yanmar via nettstedet vårt, kan en forelder eller foresatte kontakte ymi-privacy@yanmar.com og be om at informasjonen blir slettet. Ved en slik forespørsel, vil Yanmar gjøre rimelige anstrengelser for å slette opplysningene om barnet.

4. INNBYGGERE I CALIFORNIA, USA

Innbyggere i California kan i henhold til loven i California (CCPA) anmode om innsyn i personinformasjonen Yanmar lagrer om dem, uten vederlag. Slik anmodning kan fremmes skriftlig ved å sende en e-post til ymi-privacy@yanmar.com med navnet ditt og angi CCPA i emnelinjen i e-posten, eller ved å ringe 1-727-803-6565 (eller gratis 1-800-545- 4574). Innen 30 dager etter at vi har mottatt forespørselen din, svarer vi med den personlige informasjonen som Yanmar innehar.

Den såkalte “Shine the Light”-loven, California Civil Code Section 1798.83, tillater innbyggere i California å be om gratis informasjon om personopplysningene (som definert i California-loven), om noen, som vi deler med visse tredjeparter for direkte markedsføringsformål i forrige kalenderår. Innbyggere i California kan fremme en slik forespørsel skriftlig ved å sende en e-post til ymi-privacy@yanmar.com med navn og adresse, og angi "California Shine the Light Request" i emnelinjen i e-posten. Innen 30 dager etter mottakelse av forespørselen din, og der det er påkrevd ved lov, vil vi sende deg en liste over kategorier av personlig informasjon som er utlevert for tredjeparts direkte markedsføringsformål i løpet av det foregående kalenderåret, sammen med navnene og adressene til disse tredjepartene.

5. KONTINUERLIG FORBEDRING

Selskapet skal kontinuerlig gjennomgå og revidere sin behandling av personopplysninger slik at de samsvarer med endringer i GDPR, behandlingsmetodene og miljøet.

6. ENDRING AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Selskapet kan når som helst endre denne personvernerklæringen. Selskapet skal fastsette endringsdatoen for ikrafttredelse og informere kundene innen 30 dager før slik ikrafttredelsesdato ved å publisere disse på vårt nettsted og på kundeportalen. Kunder som fortsetter å bruke tjenesten på ikrafttredelsesdatoen eller senere, skal anses å ha gitt sitt samtykke til den endrede personvernerklæringen.

7. KONTAKT

Selskapets kontaktpunkt angående denne personvernerklæringen er vist nedenfor. Eventuelle spørsmål vedrørende denne personvernerklæringen eller selskapets behandling behandling av personopplysninger, eller eventuelle forespørsler om tilgang til, korrigering av, sletting av, begrensning av behandling eller dataportabilitet for personopplysningene, skal rettes til dette kontaktpunktet:

Yanmar Marine International B.V.
Planning Department
Brugplein 11, Almere
+31-36-5493200
ymi-privacy@yanmar.com

Home Kontakt oss Personvernerklæring
Hopp rett ned til innholdet