အမျိုးအစား အရှေ့ဦးပိုင်းမြေသယ်ဂေါ်
အလေးချိန် 460 kg

တပ်ဆင်နိုင်သောထွန်စက်
Y3510FLH-ST / Y3570FLH-ST for YM351A / YM357A

အချက်အလက်များ

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် အတင်အချပြုလုပ်ရေးအတွက် လုပ်သားလိုအပ်မှုလျော့ချနိုင်ခြင်း
ခွက်အတွင်းမှ သီးနှံများဖိတ်စင်မှုမရှိစေပဲ အလွယ်တစ်ကူလုပ်ဆောင်နိုင်သည်

ကြံနှင့်ပီလောပီနံ ကဲ့သို့ သီးနှံများကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် လုပ်သားလိုအပ်ချက်လျော့ချနိုင်သည်

အပြိုင်ပုံစံပြုလုပ်ထားသည့်အတွက်အလွယ်တစ်ကူလုပ်ဆောင်နိုင်သည်

ခလုပ်တစ်ခုတည်းမှ သက်တောင့်သက်သာရှိစွာဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်


အပြိုင်ပြုလုပ်ထားသည့်ပုံစံကြောင့် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေသည့်အချိန်တွင်ဖိတ်စင်မှုမရှိစေပဲ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း

  • ၂.၀၅မီတာ အရှည်ရှိသော သံချောင်းကြောင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်အမြင့်ကို သယ်ဆောင်နိုင်သည်
  • မြေကြီး/သီးနှံ ထည့်ခွက်သည်လည်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ် ၏အမြင့်အား ကောင်းမွန်စွာ ကင်းလွတ်ပြီး သီးနှံ အတင်အချ ပြုလုပ်နိုင်သည်

အပြိုင်ပုံစံပြုလုပ်ထားသည့်သံချောင်းကြောင့် အတင်အချပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း ပစ္စည်းသယ်ခွက်အတိမ်းအဆောင်းကိုချိန်ညှိရန်မလိုပါ


၀.၄၉ M³ ရှိသည့် ကြီးမားသည့်ခွက်

  • ၀.၄၉ M³ ရှိသည့် ကြီးမားသည့်ခွက်ကြောင့် သီးနှံ များကို ဖိတ်စင်မှုမရှိစေပဲ တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် အများအပြား သယ်ဆောင်နိုင်သည်
  • ၀.၃၂ M³ အရွယ်အစားရှိသည့် ပုံမှန်ခွက်ကိုလည်း ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်

လွယ်ကူစွာထိန်းချုပ်နိုင်သည့် ခလုပ်

ထိန်းချုပ်သည့်ခလုပ်ကို မောင်းနှင်သူ ညာဘက်လက်အနီးအနားတွင်ထားရှိသောကြောင့် လွယ်ကူစွာထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်


အနိမ့်အမြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ပုံမှန်အနေဖြင့် တပ်ဆင်ထားသည်

  • မောင်းနှင်သည့်ခလုပ်တွင် အနိမ့်အမြင့်ပုံစံသို့ထားခြင်းဖြင့် မြေမျက်နှာပြင် အနိမ့်အမြင့်အလိုက် မြေကြီး/သီးနှံထည့်သည့်ခွက်၏ ကိုယ်ပိုင်အလေးချိန်ဖြင့် အနိမ့်အမြင့်ပြုလုပ်ပေးသည်
  • သီးနှံများ နှင့် မြေကြီးများကို သယ်ယူချိန် မြေမျက်နှာပြင်မညီသည့်အချိန်တွင်ပိုမိုအသုံးဝင်ပါသည်

ထိခိုက်မှုအကာအကွယ် ပုံမှန်တပ်ဆင်ထားသည်

ထွန်စက်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ် အနီးကပ်လုပ်ဆောင်သည့်အချိန်တွင် ထွန်စက်ထိခိုက်မှုမှကာကွယ်ပေးသည်


အသေးစိတ်အချက်အလက်များ

အမျိုးအစား Y3510FLH-STA Y3570FLH-STA Y3510FLH-STS Y3570FLH-STS
ခပ်ခွက် အမျိုးအစား စိုက်ပျိုးသီးနှံသယ်ယူသည့်ခွက် စိုက်ပျိုးသီးနှံသယ်ယူသည့်ခွက် ပုံမှန် ခွက် ပုံမှန် ခွက်
တပ်ဆင်နိုင်သည့် ထွန်စက် YM351A YM357A YM351A YM357A
အလည်ဗဟိုပင် မှအမြင့်ဆုံးမြှောက်နိုင်သည့် အမြင့် (မီလီမီတာ) 2,935 2,935 2,935 2,935
ခပ်ခွက်မှ ကင်းလွတ်အမြင့် (မီလီမီတာ) 2,700 2,700 2,700 2,700
ခပ်ခွက်ပစ္စည်းစွန့်ထုတ်ချိန် ကင်းလွတ်အမြင့် (မီလီမီတာ) 2,055 2,055 2,174 2,174
အမြင့်ဆုံးရောက်ရှိသည့်အမြင့် (မီလီမီတာ) 630 630 560 560
မြေပြင်မှ ခပ်ခွက်အမြင့် 2,080 2,080 1,930 1,930
ထိန်းချုပ်ခလုပ် တစ်မျိုးတည်းပေါင်းစပ်ခလုပ် တစ်မျိုးတည်းပေါင်းစပ်ခလုပ် တစ်မျိုးတည်းပေါင်းစပ်ခလုပ် တစ်မျိုးတည်းပေါင်းစပ်ခလုပ်
အလေးချိန်(ခပ်ခွက်မပါ)(ကီလိုဂရမ်) 460 460 460 460
ခပ်ခွက် အနံ(မီလီမီတာ) 1,800 1,800 1,800 1,800
ခပ်ခွပ်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) 186 186 146 146
ခပ်ခွက်ဝင်ဆန့်ပမာဏ (m3) 0.49 0.49 0.32 0.32

* ဖော်ပြပါ ဒီဇိုင်းနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ကြိုတင်အကြောင်းကြားမှုမရှိပဲအဆင့်မြှင့်တင်ပြုပြင်နိုင်ခွင့်ရှိသည်
* လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်သည် လုပ်ငန်းခွင်အပေါ်မှုတည်ပြီးပြောင်းလဲနိုင်သည်