Hướng dẫn cơ sở

State-of-the-art Facilities for Leading Edge Research

Trung tâm Nghiên cứu

Tại trung tâm nghiên cứu, chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu chi tiết về mối quan hệ giữa đời sống thực vật và môi trường của chúng bằng cách sử dụng phân tích đất và các phòng kiểm soát khí hậu. Tại trung tâm nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi đang áp dụng ánh sáng nhân tạo và phân tích hóa học của thủy canh và đất trong môi trường được kiểm soát cao, để nuôi trồng thực vật nhằm mục đích thực hiện nghiên cứu về đời sống thực vật và môi trường của chúng. Thông tin thu thập tại các trung tâm khác nhau của chúng tôi được đối chiếu và sử dụng để tối ưu hóa những tiến bộ trong nghiên cứu của chúng tôi. Những khám phá mới được thực hiện tại các trung tâm nghiên cứu được sử dụng để thúc đẩy sáng kiến đổi mới mở của chúng tôi. Với sự phát triển và nghiên cứu công nghệ nhanh chóng dẫn đến các cơ hội kinh doanh mới, viện của chúng tôi đã trở thành biểu tượng của nghiên cứu hợp tác.

Research Center
Research Center

Trung tâm xác minh

Trọng tâm của trung tâm xác minh của chúng tôi là tối đa hóa năng suất và giảm thiểu chi phí trồng trọt dựa trên dữ liệu chi tiết thu được tại các trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm của chúng tôi. Các chất còn sót lại trong quá trình canh tác và sau thu hoạch được xử lý bằng vi sinh vật để tái sử dụng làm chất cải tạo đất, là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm thúc đẩy việc thiết lập mô hình canh tác bền vững để sử dụng và ứng dụng rộng rãi.

Verification Center
Verification Center

Trung tâm xét nghiệm

Tại trung tâm thử nghiệm, chúng tôi đang phân tích các yếu tố môi trường bên trong nhà và sử dụng dữ liệu để tối ưu hóa môi trường canh tác. Tại đây, chúng tôi có thể tận dụng các công nghệ chuyển đổi năng lượng mà chúng tôi đã cải tiến trong suốt nhiều năm phát triển động cơ Yanmar.

Testing Center
Testing Center