• YM351A/357A

GO NEXT/ Đưa nông nghiệp lên một tầm cao mới/ Hãy trải nghiệm một ngày làm việc cùng với sức mạnh và hiệu suất vượt trội của máy kéo YM, độ bền và sự mạnh mẽ của máy sẽ theo bạn cùng năm tháng. Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng máy với những giải pháp công nghệ của chúng tôi Giới thiệu sê-ri máy kéo YM. Một tương lai về một nền nông nghiệp mới vượt ra ngoài tưởng tượng.

Địa điểm Đặc biệt Máy kéo Mới

GO NEXT Địa điểm Đặc biệt Máy kéo Mới

YM351A, YM357A Thắc mắc và Hỗ trợ