အကြောင်း

စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအဖြစ် ပြန်လည်အသုံးပြု၍ရသော အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုပြီး "လေထုညစ်ညမ်းမှု ( ဂေဟစနစ် ပျက်စီးမှု ) ဖြစ်စေသော ( GHG ဖန်လုံအိမ် ဓာတ်ငွေ့ ) ကင်းစင်သော အစုအဝေး " ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ကြိုပမ်းလျှက် ရှိပါသည်။

“ရေရှည်တည်တံ့သော အနာဂတ်” ကို ဦးဆောင်သည့် ကုမ္ပဏီ အဖြစ် “Yanmar Green Challenge 2050” ဟူသောဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူ ပြန်လည်အသုံးပြု၍ ရသော သဘာဝစွမ်းအင် အရင်းအမြစ်များမှတစ်ဆင့် ဂေဟစနစ် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်စေသော “ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ GHG” ကင်းစင်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု အဖြစ် လုပ်ဆောင်လျက် ရှိပါသည်။

စိန်ခေါ်မှု သုံးခု ကို “Yanmar Green Challenge 2050” အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။

 • စိန်ခေါ်မှု ၁

  ပူပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုများမှ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေသော GHG ထုတ်လွှတ်မှုများအား လုံးဝ လျော့ချလိုက်ခြင်းကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်း

  • လုပ်ငန်းစဉ် ၁ - ၂ 

   ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်သည့် လုပ်ငန်းများမှ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ GHG ထုတ်လွှတ်မှုလုံးဝမရှိခြင်း။

  • လုပ်ငန်းစဉ် ၃ - ၁ , ၃ - ၂(က)

   ဆက်စပ်ပစ္စည်များမှ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ GHG ထုတ်လွှတ်မှု မရှိခြင်း။

  • လုပ်ငန်းစဉ် ၃ - ၁ , ၃ - ၂(က)

   ရောင်းချထားသော ထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ GHG ထုတ်လွှတ်မှု လုံးဝမရှိခြင်း။

  ပိုမိုသိရှိရန်
 • စိန်ခေါ်မှု ၂

  သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေနိုင်မှုကို သဘောပေါက်နားလည်ထားခြင်း။

  • လုပ်ဆောင်ချက် ၁

   ပြန်လည်အသုံးပြု၍မရနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် အဖိုးတန်အရင်းအမြစ်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ၍မရသော အမှိုက်များ

  • လုပ်ဆောင်ချက် ၂

   ၁၀၀% ပြန်လည် အသုံးပြု၍ ရနိုင်ခြင်း

  • လုပ်ဆောင်ချက် ၃

   သောက်သုံးရေများကို လျော့ချ သုံးဆွဲခြင်း

  • လုပ်ဆောင်ချက် ၄

   သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အန္တရာယ်ရှိသော အရာများ သုံးစွဲခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချခြင်း

  ပိုမိုသိရှိရန်
 • စိန်ခေါ်မှု ၃

  သုံးဆွဲ သူဖောက်သည် များ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ GHG ထုတ်လွှတ်မှု ပမာဏ လျော့ချ၍ သဘာဝအရင်းအမြစ်များကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ရာတွင်ပံ့ပိုး ကူညီခြင်း 

  • ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ GHG ထုတ်လွှတ်မှု လုံးဝမရှိသည့် လုပ်ငန်းအသစ်များ လုပ်ဆောင်မှု ကို စတင်ခြင်း

  ပိုမိုသိရှိရန်