VISION 01 An Energy-Saving Society

SOLUTIONBalanserer et komfortabelt samfunn og lav miljøbelastning gjennom høyeffektiv og ren energi

Utvikling innen ren motorteknologi, som oppfyller en av de strengeste reguleringsstandardene i verden, og et system som effektivt utnytter ulike energikilder. Utforsking av høye standarder for teknologi med hensyn til fremtidens miljø og høy grad av økonomisk påvirkning og sikkerhet, som sammen fører til en energieffektiv livsstil.

Engine Technology

Motoren er i samsvar med Tier4-regelverket som er både miljøvennlig og lønnsomt.

Environmental Load Reducing

Dual Fuel Engine som mottiltak for miljøforskrifter.

Energy Solution

Nullutslippsbygg - en ledende miljøteknologi i verden.

Energy Solution

Optimaliser energiutnyttelsen
Energinettverkssystem.

Environmental Load Reducing

Hydrogen Fuel Cell System
Towards a Carbon Neutral Society