VISION 03 A Society Where People Can Enjoy Safe and Plentiful Food

SOLUTIONStøtte verdikjeden for mat fra gårdsprodusenter til forbrukere

Omfattende støtte for matverdikjeden, som hjelper landbruksprodukter å bli levert til spisebordene til våre forbrukere.
Opprettholde optimalt miljø for dyrking, fra oppdrett av frøplanter, transplantasjon, høsting og anskaffelse av distribusjonsnettverk.
Vi har som mål å skape en fremtid der trygg mat kan verdsettes uten problemer, samtidig som vi skaper et samfunn der mennesker rundt om i verden kan nyte velstand fra mat i generasjoner.

Cultivation Technology

Designe en ny oppdrettsstil
Smart drivhus.

Smart Farming Solution

Yanmar Smart Agriculture støtter landbruksvirksomheten med effektivitet.

Resource circulation Cycle model

Yanmar’s Composter Recycles Food Waste for a Sustainable Society.