SOLUTION 01 / Engine Technology

Oppnå både økonomisk og miljømessig bærekraft
Tier 4 / EU Stage V-kompatibel.

Interdivisjonelt samarbeid mellom utvikling, produksjon, kvalitetskontroll og salg
Etter 3 års utviklingsperiode introduserte Yanmar Tier 4 standard klagemotor. Den første motoren i verden som er sertifisert i samsvar med sveitsiske utslippsbestemmelser (18 til 37kW klasse) og CARV utslippskontroller (19 til 56kW klasse) samt de nyeste EU Stage V-standardene.

ISSUE

"For renere enn luft"-utslipp

Yanmar’s newly developed engine is now on the market. It is designed to meet new and stricter emissions standards. The Tier 4 emission standards (19 ≤ kW < 56)* established in 2013 were already tough: at least 90% less soot particulate matter than Interim Tier 4, and about 40% less nitrogen oxides (NOX). Some specialists declared the reductions would result in emissions that are “cleaner than air” - a level that was previously unheard of by engineers the world over. Since diesel engines burn fuels for power, it is not possible to achieve zero emissions. The entire Yanmar came together to ensure that emissions were reduced to Tier 4 compliant level while providing reassurance to our customers. *Adopted by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA)

NOx (Nitrogen oxides) + NHMC (non-methane hydrocarbons)
PM (particulate matter)

SOLUTION

Å bryte den tøffeste av barrierer på kortest tid

The main characteristic of our new Tier 4-compliant engine is its complete electronic control system. Previous diesel engines run only by the main engine unit. However, the new Tier 4 standards compliant engine equipped with a common rail system that electronically controls fuel injection. In addition, Yanmar’s new engine has a diesel particulate filter (DPF) that collects and automatically eliminates particulate matter, and a cooled exhaust gas recirculation (EGR) system that cuts down on NOX emissions. Compared with previous engines, this one with these new features is quite different in structure and production method. It is a new diesel engine created for the future. At Yanmar, we not only designed and developed the control unit, but also established new production lines so that, after overcoming many challenges, we can now offer an engine that complies with Tier 4 standards.

A new engine featuring innovative common rail technology, to meet stricter emissions standards

RESULT

Vår stolte tekniske kapasitet som fikk verdens første sertifisering

Til tross for en rekke vanskeligheter, har Yanmar stadig overvunnet utfordringene hver divisjon står overfor med den kollektive og inter-divisjonelle styrken. Underliggende bevisstheten vår har vi prinsippet om at å spare drivstoff er å tjene menneskeheten som leverer konseptet til effektiv drivstoffbruk uten avfall, samtidig som vi verdsetter naturens velsignelse på toppen av den ledende teknologien og stoltheten som motorprodusent. Yanmar var den første i verden som møtte og sertifiserte California Air Resources Board (CARB) utslippskontroll (Tier 4) og EPA Tier 4-standarder for sin rene dieselmotor. Teknologien vår har nå fått den siste sertifiseringen av EU Stage V utslippsstandarder. Motoren har vist seg å være svært kraftig, og er høyt vurdert av kunder over hele verden. *I mai 2012 sertifiserte Yanmar verdens første CARB Tier 4-sertifisering for motorer med et effektområde på 19~56 kW

INTERVIEWTakle ukjente teknologier med vår kollektive og inter-divisjonelle styrke

Den Tier 4-kompatible motoren kunne bare lages gjennom den nådeløse innsatsen fra alle ansatte på tvers av hver divisjon som jobber mot det samme målet, underbygget av vår stolthet over "Yanmars rykte for teknologi".

Overvinne flere utfordringer ved å
akkumulerer internt og eksternt
kunnskap og teknologier

I motsetning til de industrielle dieselmotorene som Yanmar lenge har vært kjent for, er denne nye motoren utstyrt med kompleks elektronisk kontrollteknologi og miljøteknologier som DPF og EGR, for å overholde Tier 4-standarder. Kawabe, basert på Research & Development Center, kommenterte: "Vi besøkte produsenter i mange land for å skaffe optimale data, ny kunnskap og konsepter, og koblet disse med teknologiske fremskritt vi gjorde i selskapet. Dette hjalp oss med å utvikle teknologisk ekspertise unik for Yanmar, og bestemte utviklingsretningen vår.»

Hori, som var ansvarlig for common rail-aspektet av prosjektet, reflekterte: «Vi visste hvilke teknologier som var nødvendige, men var usikre på hvordan vi skulle organisere dem. Vi gikk bokstavelig talt gjennom gjentatte prøving og feiling.» Onodera, ansvarlig for den strukturelle designen av motoren, kommenterte også: "Generelt kan ikke motorens ytre dimensjoner økes, på grunn av hvordan den er montert på driftsutstyret. Vi gikk gjennom gjentatte prøving og feiling for å miniatyrisere de nye elektroniske komponentene som måtte monteres."

Yuki, som har i oppgave å håndtere teststadiet, bemerket: "Å nidkjært akkumulere kunnskap og ideer fra både i og utenfor selskapet viste seg å være et gjennombrudd i utviklingen av grenseteknologier som DPF." Vi overvant hver utfordring ved å bruke våre inter-divisjonelle styrker."

Alle utviklingsmedarbeidere jobber
mot et felles mål

For dette prosjektet jobbet divisjonene med ansvar for salg, kvalitetskontroll og produksjonsteknologi samtidig med å utvikle motoren. Mori, i salgsavdelingen, kommenterte: "Under prøveproduksjonen ble prototypemotoren montert på en kundes driftsutstyr, og påliteligheten ble bekreftet gjennom benketester."

Fujimoto, som var ansvarlig for prøveproduksjon og kvalitetskontroll etter lanseringen av fullskala produksjon, kommenterte: «Antallet sjekkpunkter økte naturlig nok, siden dette er en så kompleks motor. Delevalg og produksjonsmetoder endret seg naturlig da vi gikk fra prøveproduksjon til fullskala produksjon. Så i løpet av det skiftet til fullskala produksjon sjekket vi igjen for å sikre at det ikke forringes kvalitet."

Production Engineering Division endret produksjonslinjeutstyret og layouten betydelig for å oppnå fullskala produksjon. Som produksjonssjef kommenterte Miyoshi, "1800 motormodeller produseres på vår Biwa-fabrikk, og hver type som passerer nedover linjen er forskjellig. Denne nye motoren har mange ekstra komponenter, så det var ganske vanskelig å sette opp en ny linje som fortsetter å sikre kvalitet."

Tier 4-kompatible motorer har blitt bygget med suksess bare gjennom den samordnede innsatsen fra ansatte i hver divisjon som jobber med stolthet for det samme formålet: nemlig å lansere en ny motor som gjenspeiler "Yanmars rykte for teknologi". Yanmar har til hensikt å fortsette å utvikle løsninger som bruker verdens mest avanserte ingeniørkompetanse. *Informasjon om avdeling/tilknytning fra og med 2014.