• Energy Network System System Providing the energy needed,where it’s needed,when it’s needed.

Arbeide for å oppnå et nettverkssystem som er i stand til å optimalisere energiutnyttelsen

Ved å bruke banebrytende teknologier har Yanmar skapt et integrert nettverk som består av individuelle kraftvarmesystemer. Ved å muliggjøre utveksling av varme og energi mellom individuelle enheter kan man oppnå stadig større effektivitet. Overskuddsenergi som genereres i et samfunn deles i samme samfunn for å dekke lokal mangel, og energitapet minimeres gjennom optimal energifordeling.

Generer energi der det trengs gjennom effektiv utnyttelse av elektrisitet og varme

Størstedelen av elektrisiteten som brukes i dag, genereres av store kraftverk. Imidlertid reduserer eksosvarmen som går ubrukt ved generering av elektrisitet og energi tapt ved overføring av elektrisitet den totale energieffektiviteten ned til rundt 40 %. Med andre ord går omtrent 60 % av energien som produseres til avfall.

Yanmar har utviklet et kraftvarmesystem med mål om å oppnå et samfunn som er i stand til å utnytte energi effektivt uten avfall. Systemet vårt produserer energi gjennom motorer drevet av drivstoff som har lav miljøpåvirkning som karbonnøytral biogass og naturgass. Varmen som produseres under kraftproduksjonen utnyttes effektivt i varmtvannsforsyningen og oppvarming og kjøling for å redusere energitapet. Yanmar har realisert utnyttelse av både elektrisitet og varme gjennom bransjeledende effektivitet.

Arbeider mot realiseringen av «EN BÆREKRAFTIG FREMTID»

Yanmar jobber mot et samfunn der folk kan få tilgang til energien de trenger, når de trenger det, uansett hvor de er i verden.
For å oppnå den globale fremtiden, driver Yanmar forskning og utvikling for effektiv produksjon og optimal distribusjon av energi.

Yanmar streber også etter å oppnå et nullutslippssamfunn og gi sikrere, renere energi ved å utnytte ulike energikilder, inkludert hydrogen, biomasse og naturlige energier som sol-, vind- og vannkraft.

Forespørsler og støtte