SOLUTION 01 / Energy Solution

Yanmar streber etter å leve i velstand og harmoni med naturen. Fra og med hovedkontorbygget vårt sikter vi mot null CO 2-utslipp.

Vårt hovedkontor, YANMAR FLYING-Y BUILDING, kan skryte av verdens nyeste miljøteknologi kombinert. Mot realisering av et null CO 2-utslippsbygg (ZEB), praktiserer vi vårt oppdrag, Sameksistering med naturen og realisere et beriket liv.

SELV ELEKTRISK KRAFTGENERERING

0.00%

CO 2 REDUKSJONSSATS

0.00%

*Numeriske data i sanntid logges og vises fra YANMAR FLYING-Y BUILDING.

ISSUE

Modellen til Yanmars konsept for å peke fremtiden i en bedre retning.

Yanmars hovedkontor ligger i Chayamachi, Osaka, hvor det ble grunnlagt. YANMAR FLYING-Y BUILDING, som samler verdens nyeste miljøteknologier, er i seg selv en konseptuell modell som peker på fremtiden til bygningene. Den inneholder ulike CO 2-reduksjonsteknologier som solfangere, fotovoltaisk kraftproduksjon, gassvarmepumpeklimaanlegg og gasskraftvarmesystemer. Gjennom aktiv utnyttelse av CO 2 har vi som mål å realisere et null CO 2-utslippsbygg (ZEB). Med 100 års historie og en visjon for de neste 100 årene, uttrykker denne bygningen praktiseringen av Yanmars oppdrag, Sameksistering med naturen og realisere et beriket liv.

Veikart for å oppnå null CO 2-utslipp

Roadmap for achieving zero CO2 emissions

Konstruktiv
initiativer
Flertrinns horisontale lameller (Eco lameller), grønne vegger
Utstyr
utnyttelse
• CO 2-kontroll • Utendørs luftkjøling • Gass kraftvarmesystem + Absorpsjonskjølemaskin med eksosvarmegjenvinning + Eksosvarmeavfukter • Høyeffektiv gassvarmepumpe klimaanlegg (GHP) • LED / Naturlig belysning / Dimmekontroll • Solcellekraft • Naturlig ventilasjon (Øko sylinder)
Fornybar
energi
• Kogenereringssystem for biodieselmotorer • Solvarmeoppsamling / Jordvarmeutnyttelse
Optimal drift av
utstyr
• Drift av Yanmar Energy Management System (Y-EMS)
Teknologisk
Innovasjon
• Temperaturdifferansekraftproduksjon ved bruk av eksosvarme (under utvikling) • Høyeffektiv solcellekraftproduksjon • Høyeffektiv klimaanlegg (intern utvikling)

SOLUTION

Samle ideer som har som mål å sameksistere med verdensledende miljøteknologier og natur

YANMAR FLYING-Y BUILDING har gjort det mulig å redusere CO 2-utslippene betydelig ved å kombinere de nyeste miljøteknologiene med våre egne produkter og teknologier. Når det gjelder utstyr, er et gass kraftvarmesystem tatt i bruk som varmekilde for klimaanlegg og varmtvannsforsyning på kontorer for å oppnå energibesparelser med høy forbrenningseffektivitet og lavt drivstofforbruk. I klimaanlegget er det installert et gassvarmepumpe klimaanlegg (GHP). I tillegg er det installert en solcellegenerator på sørveggen av bygget for å opprettholde optimal energiskaping for urbane bygninger. LED-belysning brukes i hele bygget, og lysstyrken på belysningen styres automatisk i forbindelse med en sensor som måler lysstyrken til naturlig lys. Yanmar Energy Management System (Y-EMS), som kontrollerer varme- og strømforsyning, er tatt i bruk for å bidra til reduksjon av CO 2-utslipp.

Arbeidet med å sameksistere med naturen er også innarbeidet i hele bygget. Ventilasjonsmessig brukes sollys og vind effektivt med øko-lameller over glassvinduet som reflekterer sollyset og naturlig ventilerer luft under hver etasje. Videre er det på søndre vegg beplantet et grøntområde med en høyde på 52m, en bredde på 23,7m og et areal på ca 1.230m 2. Det bidrar også til restaurering av lokale økosystemer og adsorpsjon av luftforurensninger. På taket støtter vi birøkteraktiviteten, NPO Umeda Bee Project som startet i mars 2011. Bikubebokser settes opp sammen med 40 % av arealet som skal dekkes av planter med blomster, noe som gjør det lettere for biene å samle nektar.

På kontoret er det installert et kraftvarmeanlegg for gass for klimaanlegg og varmtvannsforsyning. Energisparing med høy forbrenningseffektivitet og lavt drivstofforbruk på samme tid.

For kontorklimaanlegget er det installert et gassvarmepumpeklimaanlegg (GHP). Det gir et behagelig innemiljø.

Et solcelleanlegg som er optimalt for energiskaping i urbane bygninger er installert på sørveggen.

På sørveggen er det plantet 1 230m 2 grønt. Det bidrar til å underholde besøkende og brukere, gjenopprette det lokale økosystemet og absorbere luftforurensninger.

Med unntak av enkelte fasilitetsrom, er LED-belysning installert hver etasje. Lysstyrken på belysningen justeres automatisk i forbindelse med en sensor som måler lysstyrken til naturlig lys.

Øko-lameller over vinduene og naturlig ventilasjon gjør at naturlig lys og vind kan brukes effektivt.

YANMAR FLYING-Y BUILDING støtter NPO Umeda Bee Project ved å gi plass til bikubebokser i takhagen. Vi fremmer aktiviteter, inkludert grønnere tak, biologisk mangfold og revitalisering av lokalsamfunn.

Yanmar Energy Management System (Y-EMS), som styrer varme- og strømforsyning. Det bidrar til reduksjon av CO 2-utslipp ved å automatisk kontrollere anlegget fra kontrolleren installert på taket.

RESULT

Drastisk reduserte CO 2-utslipp
Høyt evaluert komfort i innemiljø

Hovedkontorbygningen, hvor Yanmar har samlet miljøteknologier i verdensklasse, fikk den høyeste rangeringen S i CASBEE Osaka Mirai *, som evaluerer bygningers miljøytelse. I tillegg til energi- og ressursbesparende teknologier, blir komforten til innemiljøet høyt evaluert. Den faktiske verdien av CO 2-utslipp av området i regnskapsåret 2018 var 54,0 kg-CO 2 / m 2 år. Verdien utgjør -61,7 % sammenlignet med et typisk bygg. Vi bekreftet en legitim effekt på CO 2-reduksjon.

* Et system som omfattende evaluerer bygningers miljøytelse. I tillegg til miljøhensyn som energi- og ressurssparing, og resirkulering, er vurderingene også basert på hensyn som innemiljøets komfort, bygningens livssyklus og beskyttelse av landskapet.

Head office area CO2 emissions [kg-CO2 / ㎡ year]