SOLUTION 01 / Environmental Load Reducing

Renere utslipp og mer kraft, marinemotoren bruker i kombinasjon med både diesel og gass.

Stor Power Products Management Division, Power Solution Business
From the perspective of global environmental protection, emission regulations have been stricter in the marine world, and reduction of environmental pollutants such as NOX and SOX has become a challenge. To reduce environmental impacts, Yanmar has developed a dual fuel engine that can switch between diesel and natural gas fuel (LNG). The installation of Dual Fuel Engines on tugboats and other are increasing.

ISSUE

Motorer som tar hensyn til globalt miljø og opererer med høy økonomisk effektivitet

Large vessels operating in the seas around the world are equipped with engines with high power. An issue confronting our world today is the air pollutants from the emission of those large engines. In recent years, the use of natural gas has attracted attention. Liquefied natural gas (LNG) is environmentally friendly and can reduce greenhouse gases. Therefore, Yanmar has begun developing the dual-fuel engine that can flexibly use both LNG and diesel fuel to take advantage of eco-friendliness and wider availability. We set the goal high to develop a new engine complying with The International Marine Organization (IMO) Tier 3 NOX (IMO3) and SOX regulations for all sea areas based on a reliable model that can pursue improvements in the life cycle value (LCV) for customers.

Effective since January 1, 2016, the 3rd tier regulation (IMO3) is that IMO requires on the standard of NOX emission control. IMO3 to regulate 80% lower emissions than the primary regulation, is applied within a designated sea area called NOX Emission Control Area (N-ECA). The US and Canadian coasts, the U.S. Caribbean, the North Sea and the Baltic Sea have already been regulated for SOX, while the U.S. and Canadian coasts have already been regulated for NOX. The North Sea and the Baltic Sea will be subject to regulation from January 1, 2021.

SOLUTION

Realiserer sikker og stabil navigasjon med Yanmar-teknologi

Yanmar utviklet dual fuel-motoren med svært nøyaktig luftstrømkontrollteknologi. Ved å opprettholde den optimale forbrenningstilstanden til enhver tid, gjør det driften mer pålitelig og stabil ved bruk av både gass og diesel. I tillegg er det tatt i bruk et unikt kontrollsystem for å sikre sikkerhet under drift i verdenshavet. Ved å multiplekse enhetene oppnådde vi sikkerhet og redundans som muliggjør sikker navigering med kun én maskin per akse. Videre er den utstyrt med sin egen luft-drivstoff-forholdskontroll og bankedeteksjonssystem. Selv ved bruk av naturgassdrivstoff med lavt metantall, som er bekymret for unormal forbrenning (banking), analyseres sylindertrykket i sanntid. Med høyhastighetskontrollen kan den unngå å banke. Dual Fuel-motoren er kompatibel med naturgass fra hele verden og kan brukes uten strømbegrensninger. Under navigering er det mulig å bytte fra dieselmodus til gassmodus selv ved maksimal effekt. I nødstilfeller bytter den fra gassmodus til dieselmodus trygt og øyeblikkelig.

RESULT

Kompatibel med strenge miljøforskrifter

In the gas mode of the developed model, 6EY26DF, we achieved approximately 80% of NOX (nitrogen oxide) , 25% of CO2, 99% of SOX (sulfur oxide) and PM (particulate matter) reduction compared to our previous model in the same engine class, 6EY26W. Meeting the 3rd tier IMO standard while maintaining its advantages such as high fuel efficiency and power, we created new technologies that address the global issues of reducing environmental impacts and fluctuating fuel prices. Yanmar has been driving the evolution of engines, and will continue to diversify technologies for the next generation.

INTERVIEWInstallert på Ishin,
Koble mennesker til å være en drivkraft i prosjektet

Taubåten Ishin har vært engasjert i sikkerhetsarbeid for store lasteskip som navigerer Osaka-bukten og Seto-innsjøen, og tauing av havneinngang og avgang siden mars 2019. Den vekker oppmerksomhet som den første taubåten i Japan som bruker flytende naturgass som drivstoff og oppfyller IGF Code (*)-standardene. Yanmars dual fuel-motor, 6EY26DF, er installert som hovedfremdriftsmotor for "Ishin".

En slepebåt og dens karakteristiske arbeid kan legge brå og store belastninger på motoren ved å skyve og trekke et mye større og tyngre skip eller last. Doui, personen som er ansvarlig for testingen, ser tilbake og sier «Yanmar har ingen historie med å produsere gassmotorer for et marineprodukt, og gassmodusen er generelt sårbar for lastsvingninger. Som det første produktet som ble levert, følte jeg at prosjektet kom til å bli veldig vanskelig.» "På møter med de involverte partnerne ble vi spurt om det ville være greit å gå videre og fortalt at de ikke kan bruke slepebåt hvis de ikke oppfyller standardene. Selv med noen harde ord, jobbet vi sammen for å innfri forventningene og fortsatte å løse problemer," sier Mr. Doi og Mr. Kubo, systemdesignsjef. Nishimura, som er ansvarlig for motordesign, sier: "Vi har grundig evaluert sikkerhetsaspektene slik at mannskapet også kunne bruke gassmodusen i fred. som miljø."

Ved de første seilene gikk medlemmene av servicedivisjonen så vel som utviklingsdivisjonen om bord i slepebåten. Hver felles partner berømmet at følelsen av samhold ble bygget etter hvert som båten kom i form. Det var den rene gleden og det imponerende arbeidet. Prosjektet ble realisert ved felles promotering av kunden og Yanmar.

* IGF-kode: Internasjonal sikkerhetskode for skip som bruker gasser eller andre drivstoff med lavt flammepunkt utstedt i 2017 for å spesifisere sikkerhetskrav.

* Informasjon om avdeling/tilknytning per april 2020.