SOLUTION 04 / No Downtime

Håndtere industriens ulemper på forhånd ved bruk av maskiner og IKT.

Fjernstøttesenter
Datavisualisering av enorm industriinformasjon og tilby støtte ved å transformere det som tidligere var avhengig av langvarig erfaring og intuisjon til oppdaterte kollektive data. Vi legger ikke bare til tid med fritid ved å forbedre arbeidsytelsen, unngå problemer og redusere nedetid, men legger også til sikkerhet i hverdagen vår.

ISSUE

Viet til å legge til bærekraft i virksomheten vår

Landbruk, fiskeri og konstruksjon er næringer som støtter grunnleggende aspekter ved livene våre, inkludert forbedring av infrastruktur. Selv om de er kritiske i hverdagen vår, er de fleste av disse bransjene sterkt avhengige av erfaring og intuisjoner fra de involverte, noe som legger til risiko i ledelsen så vel som fare i selve arbeidet. For å løse disse problemene tok Yanmar et forsprang i 1984 ved å lansere en tjeneste for å tilby informasjonskommunikasjonsteknologi. Vi jobber mot å bygge en virksomhet i utvikling der folk kan jobbe enkelt og trygt ved å bruke både de harde og myke aspektene ved IKT-datavisualisering. Vi har som mål å drive virksomheten vår med bærekraft ved å sikre minst mulig miljøpåvirkning samtidig som vi sikrer lønnsomhet.

SOLUTION

Bruk av kollektive data gjennom IKT-teknologi for å anvende logikk og effektivitet i bransjen

Som en pioner innen IKT-feltet begynte Yanmar å overvåke generatorer på avsidesliggende øyer som en del av energivirksomheten vår i 1984. Siden den gang har vi ustanselig fremmet utviklingen av IKT-tjenester i et bredt spekter av virksomheter. Drift av landbruks- og anleggsutstyr samt båter kan overvåkes gjennom utstyr til GPS og kommunikasjonsenheter. For å legge til, for båtmotorer som ikke kan risikere havari under en lang reise, tilbys periodisk vedlikehold for å forhindre ulykker før de skjer. Data samles inn på Remote Support Center, hvor det tilbys tjenester for å forhindre ulykker før de skjer og for å muliggjøre sømløst arbeid for kundene. For å legge til, brukes dataene som samles inn til å forbedre virksomhetsstyringen.

INTERVIEW & FUTUREÅ skape en beriket fremtid med rikelig med fritid og å støtte middels til lang sikt

Vi har fått positive tilbakemeldinger fra brukerne våre. «Det hjelper å kunne se data selv hjemmefra. Det er enkelt å bruke." «Jeg ble overrasket over at det ble foretatt en umiddelbar telefonsamtale så snart det var et problem med utstyret mitt. Frem til nå måtte jeg ringe selv og vente på at representanten skulle komme og inspisere før reparasjon. Den nye tjenesten eliminerer nedetiden til utstyret langt." Forventningene er også høye når det gjelder å hjelpe til med å planlegge forvaltning på mellomlang og lang sikt, siden lagrede data blir nyttige når man skal lage planer for prognoser og tiltak. Redusering av nedetid på utstyr samt tid brukt på arbeidskraft, inkludert utarbeidelse av den daglige arbeidsrapporten, fører til mer tid til fritid. Det fører også til tid for nye ideer og aktiviteter med fremtidsutsikter. For å legge til, bruk av historiske data fører til å redusere ledelsesrisiko og i stedet tilby et sted hvor folk kan jobbe med trygghet. Vi håper å beskytte alle områder av land, hav og by, slik at vi kan hjelpe til med å støtte enda en person som jobber for en større velstand i hele verden.