• Robot Tractor Driverless Tractors are the Driving Force behind Tomorrow's Agriculture

ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាយានយន្តគ្មានមនុស្សបើក យើងកំពុងធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មលើការងារកសិកម្មនិងផ្លាស់ប្តូរពិភពកសិកម្ម។

ចំណាយកម្មករតិចជាងមុន បំពេញការងារបានច្រើនជាងមុន។ អ្វីដែលធ្លាប់ មើលឃើញថាជាក្តីសុបិន្តដែលនៅឆ្ងាយ ឥឡូវនេះគឺជាការពិតដែលឈានទៅដល់។ ដោយមានការសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យហុកកៃដូ យ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើតត្រាក់ទ័ររ៉ូបតដោយជោគជ័យដែលកំពុងត្រូវបានធ្វើតេស្តសាកល្បងនៅក្នុងសេណារីយ៉ូជាក់ស្តែង។

ក្នុងចំណោមឧបករណ៍កសិកម្មទាំងអស់ដែលអាចត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដោយខ្លួនឯង ត្រាក់ទ័រគឺជាបេក្ខភាពល្អបំផុតពីព្រោះត្រាក់ទ័រធ្វើការច្រើនពេញមួយឆ្នាំចាប់ពីការរៀបចំដីរហូតដល់ការប្រមូលផល។ ជាមួយនឹងកម្លាំងពលកម្មកំពុងថយចុះ ហើយដែលកំពុងវិវឌ្ឍន៍ទៅវ័យចំណាស់ផងដែរខណៈដែលយុវជនជ្រើសរើសចាប់យកអាជីពនៅក្នុងវិស័យផ្សេងទៀត ត្រាក់ទ័រដែលគ្មានអ្នកបើកបរអាចនឹងក្លាយជាដំណោះស្រាយផ្ទាល់តែម្តងដែលវិស័យកសិកម្មជប៉ុនកំពុងស្វែងរកយូរមកហើយ។

ការអភិវឌ្ឍគ្រឿងម៉ាស៊ីនប្រតិបត្តិការដោយខ្លួនឯងផ្សេងៗដូចជាម៉ាស៊ីនស្ទូងស្រូវនិងម៉ាស៊ីនច្រូតដែលគ្មានអ្នកបើកបរ ក៏កំពុងត្រូវបានពិចារណាអំពីសក្តានុពលរបស់ពួកវាផងដែរ។ ប្រសិនបើយើងអាចការងារកសិកម្មកាន់តែមានល្បឿនលឿន សុវត្ថិភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវបន្ថែមទៀត នោះកសិកម្មនឹងកាន់តែក្លាយជាវិជ្ជាជីវៈដែលអ្នកណាក៏អាចបំពេញបាន។

បច្ចេកវិទ្យានិងចំណុចខ្លាំងរបស់ត្រាក់ទ័ររ៉ូបត

* ចំណាប់អារម្មណ៍របស់វិចិត្រករ
  • ដោយបំពាក់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដោយខ្លួនឯង គេអាចបញ្ជាត្រាក់ទ័របានពីរ។ ឧបករណ៍សេនស៊័រដែលបំពាក់នៅខាងក្នុង អាចចាប់ដឹងឧបសគ្គដែលនៅរាំងផ្លូវរបស់វាដែលការពារការប៉ះទង្គិច។
  • អន្តរមុខអ្នកប្រើប្រាស់ថាប្ល៊ែត(tablet user interface ) កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដើម្បីប្រតិបត្តិការដោយអព្ភន្ដរញាណ។
  • អង្គភាពគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីន(ECU)កំណត់ល្បឿនម៉ាស៊ីននិងល្បឿនធ្វើដំណើរឲ្យបានប្រសើរបំផុតដោយស្វ័យប្រវត្តិអាស្រ័យលើស្ថានភាពប្រតិបត្តិការ។
  • កាមេរ៉ានៅកន្លែងបើកបរអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកមើលឃើញពីស្ថានភាពប្រតិបត្តិការតាមថាប៊្លែត។
  • បន្ថែមពីលើGPS ត្រាក់ទ័ររ៉ូបតក៏បញ្ជូនទិន្នន័យដែលកត់ត្រាពីចម្ងាយទៅស្ថានីយមូលដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យការកំណត់របស់ត្រាក់ទ័រកាន់តែមានកម្រិតភាពជាក់លាក់បន្ថែម។
  • កាប៊ីនដែលធំទូលាយ មិនត្រឹមតែទាក់ទាញក្នុងការមើលប៉ុណ្ណោះទេ វាថែមទាំងផ្តល់នូវកម្រិតមើលឃើញនិងផាសុកភាពលំដាប់កំពូលក្នុងវិស័យផងដែរ។

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ

ការសាកសួរ និងការគាំទ្រ