SOLUTION 04 / No Downtime

ដោះស្រាយនូវភាពមិនងាយស្រួលនៅក្នុងឧស្សាហកម្មទុកជាមុនដោយប្រើគ្រឿងម៉ាស៊ីននិងព័ត៌មានវិទ្យា។

មជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រពីចម្ងាយ
ការធ្វើឲ្យមើលឃើញទិន្នន័យនៃព័ត៌មានឧស្សាហកម្មដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់និងផ្តល់ការគាំទ្រដោយការផ្លាស់ប្តូរអ្វីដែលធ្លាប់ពឹងផ្អែកលើបទពិសោធន៍និងអព្ភន្ដរញាណជាយូរមកហើយទៅជាទិន្នន័យផ្តុំគ្នាទាន់ហេតុការណ៍។ យើងមិនត្រឹមតែបន្ថែមពេលវេលានៃការកម្សាន្ដដោយកែលម្អការអនុវត្តការងារ បញ្ជៀសបញ្ហា និងកាត់បន្ថយការផ្អាកដំណើរការប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបន្ថែមសុវត្ថិភាពក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទៀតផង។

ISSUE

ធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបន្ថែមនិរន្តរភាពនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់យើង

កសិកម្ម ជលផល និងសំណង់គឺជាវិស័យដែលគាំទ្រដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជីវិតរបស់យើង រួមទាំងការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ ខណៈដែលវាសំខាន់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង ភាគច្រើននៃវិស័យទាំងនេះពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបទពិសោធន៍និងអព្ភន្ដរញាណរបស់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ ដោយបន្ថែមហានិភ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការងារផ្ទាល់។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ យ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ផ្តើមដំបូងនៅឆ្នាំ1984ដោយបើកដំណើរការសេវាកម្មដើម្បីផ្តល់នូវបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងព័ត៌មានវិទ្យា។ យើងកំពុងធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតអាជីវកម្មដែលមានការវិវឌ្ឍន៍ ដែលមនុស្សអាចធ្វើការដោយភាពងាយស្រួលនិងសុវត្ថិភាពដោយប្រើទាំងផ្នែករឹងនិងទន់នៃការធ្វើឲ្យមើលឃើញទិន្នន័យព័ត៌មានវិទ្យា។ យើងមានបំណងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់យើងប្រកបដោយនិរន្តរភាពដោយធានានូវផលប៉ះពាល់បរិស្ថានតិចបំផុតនិងធានាបាននូវប្រាក់ចំណេញ។

SOLUTION

ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យប្រមូលផ្តុំតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាដើម្បីប្រើប្រាស់តក្កវិជ្ជានិងប្រសិទ្ធផលនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម

ក្នុងនាមជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យា យ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ផ្តើមតាមដានពិនិត្យម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅលើកោះដាច់ស្រយាលដែលជាផ្នែកមួយនៃអាជីវកម្មថាមពលរបស់យើងក្នុងឆ្នាំ1984។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក យើងបានលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេវាកម្មព័ត៌មានវិទ្យាឥតឈប់ឈរនៅក្នុងអាជីវកម្មជាច្រើន។ ប្រតិបត្តិការនៃឧបករណ៍កសិកម្មនិងសំណង់ក៏ដូចជាទូកក៏អាចត្រូវបានតាមដានពិនិត្យតាមរយៈឧបករណ៍GPSនិងឧបករណ៍ទំនាក់ទំនង។ បន្ថែមពីនេះទៀត សម្រាប់ម៉ាស៊ីនទូកដែលមិនអាចប្រថុយនឹងការខូចក្នុងកំលុងពេលធ្វើដំណើរឆ្ងាយ ការថែទាំទៀងទាត់ត្រូវបានផ្តល់ជូនដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់មុនពេលកើតមាន។ ទិន្នន័យត្រូវបានប្រមូលនៅមជ្ឈមណ្ឌលគាំទ្រពីចម្ងាយ ដែលសេវាកម្មត្រូវបានផ្តល់ជូនដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់មុនពេលដែលវាកើតឡើងនិងអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនអាចធ្វើការងារបានដោយគ្មានការអាក់ខាន។ លើសពីនេះ ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានត្រូវបានប្រើដើម្បីជួយកែលម្អការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម។

INTERVIEW & FUTUREដើម្បីបង្កើតអនាគតដ៏សម្បូរបែបជាមួយនឹងការកំសាន្តច្រើននិងគាំទ្រដល់ទស្សនវិស័យរយៈពេលមធ្យមនិងវែង

យើងបាននិងកំពុងទទួលមតិត្រឡប់វិជ្ជមានពីអ្នកប្រើប្រាស់។ “វាជួយឱ្យអាចមើលឃើញទិន្នន័យសូម្បីតែនៅផ្ទះ។ វាងាយស្រួលប្រើ។” “ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលការហៅទូរសព្ទភ្លាមៗត្រូវបានធ្វើឡើងភ្លាមនៅពេលដែលមានបញ្ហាជាមួយឧបករណ៍របស់ខ្ញុំ។ មកទល់ពេលនេះ ខ្ញុំត្រូវហៅទូរសព្ទដោយខ្លួនឯងហើយរង់ចាំអ្នកតំណាងមកត្រួតពិនិត្យមុនពេលជួសជុល។ សេវាកម្មថ្មីលុបបំបាត់ការផ្អាកដំណើរការនៃឧបករណ៍នេះយ៉ាងច្រើន។” ការរំពឹងទុកក៏ខ្ពស់ផងដែរក្នុងការជួយរៀបចំផែនការការគ្រប់គ្រងរយៈពេលមធ្យមនិងយូរអង្វែង ដោយសារទិន្នន័យដែលបានរក្សាទុកក្លាយជាមានប្រយោជន៍ក្នុងការធ្វើផែនការសម្រាប់ការព្យាករណ៍និងវិធានការ។ ការកាត់បន្ថយការផ្អាកដំណើរការនៃឧបករណ៍ក៏ដូចជាពេលវេលាដែលចំណាយលើកម្លាំងពលកម្ម រួមទាំងការរៀបចំរបាយការណ៍ការងារប្រចាំថ្ងៃ នាំឱ្យមានពេលវេលាច្រើនសម្រាប់កំសាន្ត។ វាក៏នាំមកនូវពេលវេលាដែលអាចមានគំនិតនិងសកម្មភាពថ្មីៗជាមួយនឹងទស្សនវិស័យនាពេលអនាគត។ បន្ថែមពីនេះ ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យចាស់ៗនាំឱ្យមានការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការគ្រប់គ្រង ហើយជំនួសមកវិញគឺ ផ្តល់កន្លែងដែលមនុស្សអាចធ្វើការដោយស្ងប់ចិត្ត។ យើងសង្ឃឹមថានឹងការពារគ្រប់តំបន់នៃដី សមុទ្រនិងទីក្រុង ដើម្បីឲ្យយើងអាចជួយគាំទ្រដល់មនុស្សម្នាក់បន្ថែមទៀត ដោយធ្វើការដើម្បីភាពរុងរឿងជាងមុននៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូល។