SOLUTION 01 / Engine Technology

ការសម្រេចបានទាំងនិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថាន
អនុលោមតាមTier 4 / EU Stage V។

កិច្ចសហការឆ្លងផ្នែកក្នុងចំណោមផ្នែកអភិវឌ្ឍ ផលិតកម្ម ត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងផ្នែកលក់
បន្ទាប់ពីរយៈពេល3ឆ្នាំនៃការអភិវឌ្ឍ ក្រុមហ៊ុនយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើតម៉ាស៊ីនដែលអនុលោមតាមស្តង់ដារTier 4។ ជាម៉ាស៊ីនដំបូងគេនៅលើពិភពលោកដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិបំភាយឧស្ម័នរបស់ប្រទេសស្វ៊ីស(ប្រភេទ 18 ទៅ 37kW) និងការគ្រប់គ្រងការបំភាយឧស្ម័នCARV (ប្រភេទ19 ទៅ 56kW) ព្រមទាំងស្តង់ដារEU Stage V ដែលចេញចុងក្រោយបំផុត។

ISSUE

ឆ្ពោះទៅការបំភាយឧស្ម័នដែល "ស្អាតជាងខ្យល់"

Yanmar’s newly developed engine is now on the market. It is designed to meet new and stricter emissions standards. The Tier 4 emission standards (19 ≤ kW < 56)* established in 2013 were already tough: at least 90% less soot particulate matter than Interim Tier 4, and about 40% less nitrogen oxides (NOX). Some specialists declared the reductions would result in emissions that are “cleaner than air” - a level that was previously unheard of by engineers the world over. Since diesel engines burn fuels for power, it is not possible to achieve zero emissions. The entire Yanmar came together to ensure that emissions were reduced to Tier 4 compliant level while providing reassurance to our customers. *Adopted by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA)

NOx (Nitrogen oxides) + NHMC (non-methane hydrocarbons)
PM (particulate matter)

SOLUTION

ការកម្ចាត់ឧបសគ្គដែលពិបាកបំផុតក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុត

The main characteristic of our new Tier 4-compliant engine is its complete electronic control system. Previous diesel engines run only by the main engine unit. However, the new Tier 4 standards compliant engine equipped with a common rail system that electronically controls fuel injection. In addition, Yanmar’s new engine has a diesel particulate filter (DPF) that collects and automatically eliminates particulate matter, and a cooled exhaust gas recirculation (EGR) system that cuts down on NOX emissions. Compared with previous engines, this one with these new features is quite different in structure and production method. It is a new diesel engine created for the future. At Yanmar, we not only designed and developed the control unit, but also established new production lines so that, after overcoming many challenges, we can now offer an engine that complies with Tier 4 standards.

A new engine featuring innovative common rail technology, to meet stricter emissions standards

RESULT

សមត្ថភាពបច្ចេកទេសដែលគួរជាទីមោទនភាពរបស់យើងដែលទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រទទួលស្គាល់ដំបូងគេលើពិភពលោក

ទោះបីជាមានការលំបាកផ្សេងៗយ៉ាងណាក៏ដោយ យ៉ាន់ម៉ាបានជំនះបញ្ហាប្រឈមដែលផ្នែកនីមួយៗជួបប្រទះដោយកម្លាំងរួបរួមគ្នានិងសហការចម្រុះផ្នែកជានិច្ច។ នៅពីលើបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេនិងមោទនភាពក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីន ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការយល់ដឹងរបស់យើង យើងមានគោលការណ៍ដែលថាការអភិរក្សឥន្ធនៈគឺដើម្បីបម្រើដល់មនុស្សជាតិ ដែលត្រូវបង្កើតគោលគំនិតក្នុងការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធផលដោយគ្មានការខ្ជះខ្ជាយខណៈពេលដែលដឹងគុណចំពោះអំណោយផលនៃធម្មជាតិ។ យ៉ាន់ម៉ាគឺជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេនៅលើពិភពលោកដែលបានបំពេញតាមហើយទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រទទួលស្គាល់នៃការគ្រប់គ្រងការបំភាយឧស្ម័ន(Tier 4) របស់មន្ទីរធនធានបរិយាកាសកាលីហ្វ័រញ៉ា(California Air Resources Board (CARB)) និងស្តង់ដារEPA Tier 4 សម្រាប់ម៉ាស៊ីនម៉ាសូតដែលល្អចំពោះបរិស្ថានរបស់ខ្លួន។ បច្ចេកវិទ្យារបស់យើងឥឡូវនេះទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រស្តង់ដាបំភាយឧស្ម័នEU Stage V ចុងក្រោយបំផុត។ ម៉ាស៊ីនបានបង្ហាញថាមានថាមពលខ្លាំង ហើយទទួលបានការវាយតម្លៃខ្ពស់ពីសំណាក់អតិថិជនទូទាំងពិភពលោក។ * នៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2012 យ៉ាន់ម៉ាទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រទទួលស្គាល់ CARB Tier 4 ដំបូងបង្អស់លើពិភពលោកសម្រាប់ម៉ាស៊ីនដែលមានកម្លាំង 19~56 kW

INTERVIEWសាកល្បងបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់ដោយកម្លាំងរួមគ្នានិងសហការចម្រុះផ្នែករបស់យើង

ម៉ាស៊ីនដែលអនុលោមតាមTier 4 អាចត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈររបស់និយោជិតគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដែលធ្វើការឆ្ពោះទៅរកគោលដៅតែមួយក្រោមមូលដ្ឋាននៃមោទនភាពរបស់យើងគឺ "កេរ្តិ៍ឈ្មោះយ៉ាន់ម៉ាក្នុងបច្ចេកវិទ្យា"។

ជំនះឧបសគ្គផ្សេងៗជាច្រើនដោយ
ប្រមូលពីខាងក្នុងនិងខាងក្រៅក្រុមហ៊ុន
នូវចំណេះដឹងនិងបច្ចេកវិទ្យា

ផ្ទុយពីម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតឧស្សាហកម្មដែលយ៉ាន់យ៉ាត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ជាយូរមកហើយ ម៉ាស៊ីនថ្មីនេះត្រូវបានបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងអេឡិចត្រូនិចស្មុគស្មាញនិងបច្ចេកវិទ្យាបរិស្ថានដូចជា DPF និង EGR ដើម្បីអនុលោមតាមស្តង់ដារTier 4។ លោកកាវ៉ាបិ ដែលបម្រើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ បានលើកឡើងថា "យើងបានទៅជួបក្រុមហ៊ុនផលិតនៅប្រទេសជាច្រើនដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យល្អប្រសើរបំផុត ចំណេះដឹងនិងគំនិតថ្មីៗ ហើយរួមផ្សំជាមួយភាពជឿនលឿនខាងបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។ វាបានជួយយើងក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញបច្ចេកវិទ្យាដែលប្លែកគេរបស់យ៉ាន់ម៉ា និងកំណត់ទិសដៅអភិវឌ្ឍរបស់យើង។"

លោកហុរិ ដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រព័ន្ធខំមិនរេល(common rail)នៃគម្រោង បានរំលឹកឡើងថា៖ "យើងដឹងថាបច្ចេកវិទ្យាអ្វីខ្លះដែលត្រូវការ ប៉ុន្តែយើងមិនច្បាស់ពីរបៀបរៀបចំវាទេ។ យើងបានធ្វើការសាកល្បងហើយកែឡើងវិញម្តងហើយម្តងទៀត។" លោកអុណុដិរ៉ា ដែលទទួលបន្ទុកខាងការរចនានៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ម៉ាស៊ីន ក៏បានលើកឡើងផងដែរថា "ជាទូទៅវិមាត្រខាងក្រៅរបស់ម៉ាស៊ីនមិនអាចបង្កើនបានទេដោយសារតែរបៀបដែលវាត្រូវបានបំពាក់ទៅនឹងឧបករណ៍ប្រតិបត្តិការ។ យើងបានធ្វើការតេស្តសាកល្បងហើយកែឡើងវិញម្តងហើយម្តងទៀតដើម្បីបង្រួមទំហំគ្រឿងផ្គុំអេឡិចត្រូនិចថ្មីដែលចាំបាច់ត្រូវដំឡើង។"

លោកយូគិ ដែលទទួលបន្ទុកខាងដំណាក់កាលតេស្តសាកល្បង បានបញ្ជាក់ថា "ការប្រមូលផ្តុំចំណេះដឹងនិងគំនិតពីខាងក្នុងនិងក្រៅក្រុមហ៊ុនជាប់ជាប្រចាំ បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាជាការរកឃើញចម្លើយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាជួរមុខដូចជា DPFជាដើម"។ យើងបានជំនះបញ្ហាប្រឈមនីមួយៗដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងសហការចម្រុះផ្នែករបស់យើង។"

បុគ្គលិកអភិវឌ្ឍទាំងអស់ធ្វើការ
ឆ្ពោះទៅគោលដៅរួម

ដើម្បីគម្រោងនេះ ផ្នែកដែលទទួលខុសត្រូវខាងការលក់ ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងបច្ចេកវិទ្យាផលិត បានធ្វើការស្របពេលគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍម៉ាស៊ីននេះ។ លោកម៉ូរិ ដែលនៅផ្នែកលក់ បានលើកឡើងថា "ក្នុងកំលុងពេលផលិតសាកល្បង ម៉ាស៊ីនគំរូត្រូវបានដំឡើងនៅលើឧបករណ៍ប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជន ហើយភាពទុកចិត្តរបស់វាត្រូវបានបញ្ជាក់តាមរយៈការធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីន(bench test)"។

លោកហ៊្វុជិម៉ុតុ ដែលទទួលខុសត្រូវផ្នែកផលិតសាកល្បងនិងគ្រប់គ្រងគុណភាពបន្ទាប់ពីបើកដំណើរការផលិតពេញលេញ បានមានប្រសាសន៍ថា "មិនគួរឲ្យឆ្ងល់ទេ ចំនួនចំណុចត្រួតពិនិត្យបានកើនឡើងព្រោះនេះជាម៉ាស៊ីនស្មុគស្មាញ។ ការជ្រើសរើសគ្រឿងបន្លាស់និងវិធីសាស្រ្តនៃការផលិត ក៏ប្រែប្រួលនៅពេលយើងផ្ទេរពីការផលិតសាកល្បងទៅការផលិតពេញលេញ។ ដូច្នេះក្នុងកំលុងពេលផ្ទេរទៅការផលិតពេញលេញ យើងបានត្រួតពិនិត្យម្តងទៀតដើម្បីធានាថាគ្មានការធ្លាក់ចុះគុណភាព។

ផ្នែកវិស្វកម្មផលិតកម្មបានផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍និងប្លង់នៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មយ៉ាងច្រើនដើម្បីសម្រេចបានការផលិតពេញលេញ។ ក្នុងនាមជាប្រធានផលិតកម្ម លោកមិយ៉ុស៊ិ បានមានប្រសាសន៍ថា " ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន1,800 ត្រូវបានផលិតនៅរោងចក្រប៊ីវ៉ារបស់យើង ហើយប្រភេទនីមួយៗដែលឆ្លងកាត់ខ្សែសង្វាក់គឺខុសគ្នា។ ម៉ាស៊ីនថ្មីនេះមានគ្រឿងផ្គុំបន្ថែមជាច្រើន ដូច្នេះការបង្កើតខ្សែសង្វាក់ថ្មីដែលបន្តធានាឲ្យបានគុណភាព គឺពិតជាពិបាកណាស់។"

ម៉ាស៊ីនដែលអនុលោមតាមTier 4 ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជោគជ័យតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់បុគ្គលិកនៅក្នុងផ្នែកនីមួយៗដែលធ្វើការប្រកបដោយមោទនភាពដើម្បីគោលបំណងដូចគ្នាគឺ ការបញ្ចេញម៉ាស៊ីនថ្មីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពី "កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យ៉ាន់ម៉ាក្នុងបច្ចេកវិទ្យា"។ យ៉ាន់ម៉ាមានបំណងបន្តអភិវឌ្ឍដំណោះស្រាយដោយប្រើជំនាញវិស្វកម្មទំនើបបំផុតក្នុងពិភពលោក។ * ព័ត៌មានអំពីផ្នែកដែលស្ថិតនៅគឺគិតត្រឹមឆ្នាំ2014។