SOLUTION 01 / Engine Technology

ការសម្រេចបានទាំងនិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថាន
អនុលោមតាមTier 4 / EU Stage V។

កិច្ចសហការឆ្លងផ្នែកក្នុងចំណោមផ្នែកអភិវឌ្ឍ ផលិតកម្ម ត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងផ្នែកលក់
បន្ទាប់ពីរយៈពេល3ឆ្នាំនៃការអភិវឌ្ឍ ក្រុមហ៊ុនយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កើតម៉ាស៊ីនដែលអនុលោមតាមស្តង់ដារTier 4។ ជាម៉ាស៊ីនដំបូងគេនៅលើពិភពលោកដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិបំភាយឧស្ម័នរបស់ប្រទេសស្វ៊ីស(ប្រភេទ 18 ទៅ 37kW) និងការគ្រប់គ្រងការបំភាយឧស្ម័នCARV (ប្រភេទ19 ទៅ 56kW) ព្រមទាំងស្តង់ដារEU Stage V ដែលចេញចុងក្រោយបំផុត។

ISSUE

ឆ្ពោះទៅការបំភាយឧស្ម័នដែល "ស្អាតជាងខ្យល់"

ម៉ាស៊ីនដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មីរបស់យ៉ាន់ម៉ាឥឡូវនេះបានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារហើយ។ វាត្រូវបានរចនាឡើងបំពេញតាមស្តង់ដារនៃការបំភាយឧស្ម័នថ្មីនិងតឹងរឹងជាងមុន។ ស្តង់ដារនៃការបំភាយឧស្ម័នTier 4 (19 ≤ kW < 56)* ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2013 គឺមានភាពតឹងរឹងខ្លាំង គឺបើធៀបនឹងInterim Tier 4 PM(ភាគល្អិតនិចល)យ៉ាងហោចណាស់90%តិចជាងមុន ហើយអាសូតអុកស៊ីត(NOx) 40%តិចជាងមុន។ អ្នកជំនាញខ្លះបានអះអាងថាការកាត់បន្ថយនេះនឹងធ្វើឱ្យការបំភាយឧស្ម័ន "ស្អាតជាងខ្យល់" ដែលជាកម្រិតមួយដែលវិស្វករនៅជុំវិញពិភពលោកមិនធ្លាប់បាន ឮ។ ដោយសារតែម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតដុតឥន្ធនៈដើម្បីបានថាមពល វាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការសម្រេចបាននូវការគ្មានការបំភាយឧស្ម័ន។ ក្រុមហ៊ុនយ៉ាន់ម៉ាទាំងមូលបានរួមគ្នាដើម្បីធានាថាការបំភាយឧស្ម័នត្រូវបានកាត់បន្ថយដល់កម្រិតដែលអនុលោមតាមTier 4 ខណៈពេលផ្តល់ការធានាដល់អតិថិជនរបស់យើង។ * ប្រើប្រាស់ដោយទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិក (EPA)

NOx (Nitrogen oxides) + NHMC (non-methane hydrocarbons)
PM (particulate matter)

SOLUTION

ការកម្ចាត់ឧបសគ្គដែលពិបាកបំផុតក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុត

លក្ខណៈពិសេសសំខាន់របស់ម៉ាស៊ីនថ្មីដែលអនុលោមតាមTier 4 របស់យើងគឺប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអេឡិចត្រូនិចពេញលេញរបស់វា។ ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតពីមុនដំណើរការដោយតួម៉ាស៊ីនសំខាន់ប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនថ្មីដែលអនុលោមតាមស្តង់ដារTier 4 នេះត្រូវបានបំពាក់នូវប្រព័ន្ធខំមិនរេល(common rail system) ដែលគ្រប់គ្រងការបាញ់ឥន្ធនៈ។ លើសពីនេះទៅទៀត ម៉ាស៊ីនថ្មីរបស់យ៉ាន់ម៉ាចម្រោះភាគល្អិតម៉ាស៊ូត(DPF) ដែលប្រមូលនិងកម្ចាត់ភាគល្អិតដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងប្រព័ន្ធប្រើឡើងវិញហ្គាសបំភាយដែលបញ្ចុះត្រជាក់ (EGR) ដែលកាត់បន្ថយការបំភាយNOx។ បើប្រៀបធៀបជាមួយម៉ាស៊ីនពីមុន ម៉ាស៊ីននេះដែលមានលក្ខណៈពិសេសថ្មីទាំងនេះដែលធ្វើឲ្យមានភាពខុសប្លែកត្រង់ផ្នែករចនាសម្ព័ន្ធនិងវិធីសាស្ត្រផលិត។ វាគឺជាម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតថ្មីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ពេលអនាគត។ នៅយ៉ាន់ម៉ា យើងមិនត្រឹមតែរចនានិងបង្កើតអង្គភាពបញ្ជាប៉ុណ្ណោះទេ គឺថែមទាំងបានបង្កើតខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មថ្មីផងដែរ ដូច្នេះបន្ទាប់ពីបានជំនះឧបសគ្គជាច្រើន ឥឡូវនេះយើងអាចផ្តល់ជូននូវម៉ាស៊ីនដែលអនុលោមតាមស្តង់ដារTier 4។

A new engine featuring innovative common rail technology, to meet stricter emissions standards

RESULT

សមត្ថភាពបច្ចេកទេសដែលគួរជាទីមោទនភាពរបស់យើងដែលទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រទទួលស្គាល់ដំបូងគេលើពិភពលោក

ទោះបីជាមានការលំបាកផ្សេងៗយ៉ាងណាក៏ដោយ យ៉ាន់ម៉ាបានជំនះបញ្ហាប្រឈមដែលផ្នែកនីមួយៗជួបប្រទះដោយកម្លាំងរួបរួមគ្នានិងសហការចម្រុះផ្នែកជានិច្ច។ នៅពីលើបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេនិងមោទនភាពក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីន ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការយល់ដឹងរបស់យើង យើងមានគោលការណ៍ដែលថាការអភិរក្សឥន្ធនៈគឺដើម្បីបម្រើដល់មនុស្សជាតិ ដែលត្រូវបង្កើតគោលគំនិតក្នុងការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធផលដោយគ្មានការខ្ជះខ្ជាយខណៈពេលដែលដឹងគុណចំពោះអំណោយផលនៃធម្មជាតិ។ យ៉ាន់ម៉ាគឺជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេនៅលើពិភពលោកដែលបានបំពេញតាមហើយទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រទទួលស្គាល់នៃការគ្រប់គ្រងការបំភាយឧស្ម័ន(Tier 4) របស់មន្ទីរធនធានបរិយាកាសកាលីហ្វ័រញ៉ា(California Air Resources Board (CARB)) និងស្តង់ដារEPA Tier 4 សម្រាប់ម៉ាស៊ីនម៉ាសូតដែលល្អចំពោះបរិស្ថានរបស់ខ្លួន។ បច្ចេកវិទ្យារបស់យើងឥឡូវនេះទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រស្តង់ដាបំភាយឧស្ម័នEU Stage V ចុងក្រោយបំផុត។ ម៉ាស៊ីនបានបង្ហាញថាមានថាមពលខ្លាំង ហើយទទួលបានការវាយតម្លៃខ្ពស់ពីសំណាក់អតិថិជនទូទាំងពិភពលោក។ * នៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2012 យ៉ាន់ម៉ាទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រទទួលស្គាល់ CARB Tier 4 ដំបូងបង្អស់លើពិភពលោកសម្រាប់ម៉ាស៊ីនដែលមានកម្លាំង 19~56 kW

INTERVIEWសាកល្បងបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់ដោយកម្លាំងរួមគ្នានិងសហការចម្រុះផ្នែករបស់យើង

ម៉ាស៊ីនដែលអនុលោមតាមTier 4 អាចត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈររបស់និយោជិតគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដែលធ្វើការឆ្ពោះទៅរកគោលដៅតែមួយក្រោមមូលដ្ឋាននៃមោទនភាពរបស់យើងគឺ "កេរ្តិ៍ឈ្មោះយ៉ាន់ម៉ាក្នុងបច្ចេកវិទ្យា"។

ជំនះឧបសគ្គផ្សេងៗជាច្រើនដោយ
ប្រមូលពីខាងក្នុងនិងខាងក្រៅក្រុមហ៊ុន
នូវចំណេះដឹងនិងបច្ចេកវិទ្យា

ផ្ទុយពីម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតឧស្សាហកម្មដែលយ៉ាន់យ៉ាត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ជាយូរមកហើយ ម៉ាស៊ីនថ្មីនេះត្រូវបានបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងអេឡិចត្រូនិចស្មុគស្មាញនិងបច្ចេកវិទ្យាបរិស្ថានដូចជា DPF និង EGR ដើម្បីអនុលោមតាមស្តង់ដារTier 4។ លោកកាវ៉ាបិ ដែលបម្រើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ បានលើកឡើងថា "យើងបានទៅជួបក្រុមហ៊ុនផលិតនៅប្រទេសជាច្រើនដើម្បីទទួលបានទិន្នន័យល្អប្រសើរបំផុត ចំណេះដឹងនិងគំនិតថ្មីៗ ហើយរួមផ្សំជាមួយភាពជឿនលឿនខាងបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។ វាបានជួយយើងក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញបច្ចេកវិទ្យាដែលប្លែកគេរបស់យ៉ាន់ម៉ា និងកំណត់ទិសដៅអភិវឌ្ឍរបស់យើង។"

លោកហុរិ ដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រព័ន្ធខំមិនរេល(common rail)នៃគម្រោង បានរំលឹកឡើងថា៖ "យើងដឹងថាបច្ចេកវិទ្យាអ្វីខ្លះដែលត្រូវការ ប៉ុន្តែយើងមិនច្បាស់ពីរបៀបរៀបចំវាទេ។ យើងបានធ្វើការសាកល្បងហើយកែឡើងវិញម្តងហើយម្តងទៀត។" លោកអុណុដិរ៉ា ដែលទទួលបន្ទុកខាងការរចនានៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ម៉ាស៊ីន ក៏បានលើកឡើងផងដែរថា "ជាទូទៅវិមាត្រខាងក្រៅរបស់ម៉ាស៊ីនមិនអាចបង្កើនបានទេដោយសារតែរបៀបដែលវាត្រូវបានបំពាក់ទៅនឹងឧបករណ៍ប្រតិបត្តិការ។ យើងបានធ្វើការតេស្តសាកល្បងហើយកែឡើងវិញម្តងហើយម្តងទៀតដើម្បីបង្រួមទំហំគ្រឿងផ្គុំអេឡិចត្រូនិចថ្មីដែលចាំបាច់ត្រូវដំឡើង។"

លោកយូគិ ដែលទទួលបន្ទុកខាងដំណាក់កាលតេស្តសាកល្បង បានបញ្ជាក់ថា "ការប្រមូលផ្តុំចំណេះដឹងនិងគំនិតពីខាងក្នុងនិងក្រៅក្រុមហ៊ុនជាប់ជាប្រចាំ បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាជាការរកឃើញចម្លើយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាជួរមុខដូចជា DPFជាដើម"។ យើងបានជំនះបញ្ហាប្រឈមនីមួយៗដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងសហការចម្រុះផ្នែករបស់យើង។"

បុគ្គលិកអភិវឌ្ឍទាំងអស់ធ្វើការ
ឆ្ពោះទៅគោលដៅរួម

ដើម្បីគម្រោងនេះ ផ្នែកដែលទទួលខុសត្រូវខាងការលក់ ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងបច្ចេកវិទ្យាផលិត បានធ្វើការស្របពេលគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍម៉ាស៊ីននេះ។ លោកម៉ូរិ ដែលនៅផ្នែកលក់ បានលើកឡើងថា "ក្នុងកំលុងពេលផលិតសាកល្បង ម៉ាស៊ីនគំរូត្រូវបានដំឡើងនៅលើឧបករណ៍ប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជន ហើយភាពទុកចិត្តរបស់វាត្រូវបានបញ្ជាក់តាមរយៈការធ្វើតេស្តម៉ាស៊ីន(bench test)"។

លោកហ៊្វុជិម៉ុតុ ដែលទទួលខុសត្រូវផ្នែកផលិតសាកល្បងនិងគ្រប់គ្រងគុណភាពបន្ទាប់ពីបើកដំណើរការផលិតពេញលេញ បានមានប្រសាសន៍ថា "មិនគួរឲ្យឆ្ងល់ទេ ចំនួនចំណុចត្រួតពិនិត្យបានកើនឡើងព្រោះនេះជាម៉ាស៊ីនស្មុគស្មាញ។ ការជ្រើសរើសគ្រឿងបន្លាស់និងវិធីសាស្រ្តនៃការផលិត ក៏ប្រែប្រួលនៅពេលយើងផ្ទេរពីការផលិតសាកល្បងទៅការផលិតពេញលេញ។ ដូច្នេះក្នុងកំលុងពេលផ្ទេរទៅការផលិតពេញលេញ យើងបានត្រួតពិនិត្យម្តងទៀតដើម្បីធានាថាគ្មានការធ្លាក់ចុះគុណភាព។

ផ្នែកវិស្វកម្មផលិតកម្មបានផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍និងប្លង់នៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មយ៉ាងច្រើនដើម្បីសម្រេចបានការផលិតពេញលេញ។ ក្នុងនាមជាប្រធានផលិតកម្ម លោកមិយ៉ុស៊ិ បានមានប្រសាសន៍ថា " ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន1,800 ត្រូវបានផលិតនៅរោងចក្រប៊ីវ៉ារបស់យើង ហើយប្រភេទនីមួយៗដែលឆ្លងកាត់ខ្សែសង្វាក់គឺខុសគ្នា។ ម៉ាស៊ីនថ្មីនេះមានគ្រឿងផ្គុំបន្ថែមជាច្រើន ដូច្នេះការបង្កើតខ្សែសង្វាក់ថ្មីដែលបន្តធានាឲ្យបានគុណភាព គឺពិតជាពិបាកណាស់។"

ម៉ាស៊ីនដែលអនុលោមតាមTier 4 ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជោគជ័យតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់បុគ្គលិកនៅក្នុងផ្នែកនីមួយៗដែលធ្វើការប្រកបដោយមោទនភាពដើម្បីគោលបំណងដូចគ្នាគឺ ការបញ្ចេញម៉ាស៊ីនថ្មីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពី "កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យ៉ាន់ម៉ាក្នុងបច្ចេកវិទ្យា"។ យ៉ាន់ម៉ាមានបំណងបន្តអភិវឌ្ឍដំណោះស្រាយដោយប្រើជំនាញវិស្វកម្មទំនើបបំផុតក្នុងពិភពលោក។ * ព័ត៌មានអំពីផ្នែកដែលស្ថិតនៅគឺគិតត្រឹមឆ្នាំ2014។