SOLUTION 01 / Energy Solution

យ៉ាន់ម៉ាខិតខំដើម្បីការរស់នៅក្នុងភាពរុងរឿងនិងភាពសុខដុមជាមួយធម្មជាតិ។ ដោយចាប់ផ្តើមពីអគារការិយាល័យកណ្តាលរបស់យើង យើងមានគោលដៅសម្រេចបានការគ្មានបំភាយឧស្ម័នCO2

ការិយាល័យកណ្តាលរបស់យើងគឺ YANMAR FLYING-Y BUILDING ដែលមានមោទនភាពដោយបានប្រមូលផ្តុំបច្ចេកវិជ្ជាបរិស្ថានចុងក្រោយបង្អស់របស់ពិភពលោក។ ឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចឲ្យបាននូវអគារគ្មានការបំភាយឧស្ម័នCO2 (ZEB) យើងអនុវត្តបេសកកម្មរបស់យើង គឺរស់នៅជាមួយធម្មជាតិនិងកសាងជីវិតដែលមានភាពសម្បូរបែប។

អត្រាបង្កើតថាមពលអគ្គីសនីដោយខ្លួនឯង

0.00%

អត្រាកាត់បន្ថយឧស្ម័នCO2

0.00%

* ទិន្នន័យលេខជាក់ស្តែងត្រូវបានបញ្ចូលនិងបង្ហាញពីអគារ YANMAR FLYING-Y BUILDING ។

ISSUE

គំរូនៃគោលគំនិតរបស់យ៉ាន់ម៉ាក្នុងការចង្អុលបង្ហាញទិសដៅអនាគតកាន់តែប្រសើរ។

ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់យ៉ាន់ម៉ាមានទីតាំងស្ថិតនៅ ឆាយ៉ាម៉ាឈិ ក្រុងអូសាកា ដែលជាកន្លែងដែលយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានបង្កើត។ អគារYANMAR FLYING-Y BUILDINGខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្តង ដែលប្រមូលផ្តុំបច្ចេកវិទ្យាបរិស្ថានចុងក្រោយបំផុតលើពិភពលោក គឺជាគំរូនៃគោលគំនិតដែលចង្អុលបង្ហាញអនាគតនៃអគារ។ វារួមបញ្ចូលនូវបច្ចេកវិទ្យាកាត់បន្ថយឧស្ម័នCO2ផ្សេងៗគ្នាដូចជាឧបករណ៍ប្រមូលកម្តៅពន្លឺព្រះអាទិត្យ ការផលិតថាមពលដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យ ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលបាញ់កម្តៅប្រើហ្គាសនិងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនភ្លើងរួមប្រើហ្គាស។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់CO 2យ៉ាងសកម្ម យើងមានគោលដៅសម្រេចឲ្យបានអគារដែលគ្មានបំភាយឧស្ម័នCO 2 (ZEB)។ ជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្រ្ត100ឆ្នាំនិងចក្ខុវិស័យសម្រាប់ 100ឆ្នាំខាងមុខ អគារនេះបង្ហាញពីការអនុវត្តបេសកកម្មរបស់យ៉ាន់ម៉ាគឺរស់នៅជាមួយធម្មជាតិនិងកសាងជីវិតដែលមានភាពសម្បូរបែប។

ផែនទីបង្ហាញផ្លូវដើម្បីសម្រេចបាននូវការគ្មានការបំភាយឧស្ម័នCO2

Roadmap for achieving zero CO2 emissions

គំនិតផ្តួចផ្តើម
ស្ថាបនា
ស្លាបព្រិលផ្តេកច្រើនជាន់(ស្លាបព្រិលបរិស្ថាន) ជញ្ជាំងរុក្ខជាតិ
ការប្រើប្រាស់
បរិក្ខារ
•ការគ្រប់គ្រងCO2 •ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខាងក្រៅ•ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនភ្លើងរួមប្រើហ្គាស + ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស្រូបបញ្ចូលកម្តៅបំភាយ + ឧបករណ៍ផ្តល់សំណើមប្រើកម្តៅបំភាយ •ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលបាញ់កម្តៅប្រើហ្គាសមានប្រសិទ្ធផលខ្ពស់(GHP) •អំពូលLED / បំភ្លឺដោយធម្មជាតិ / ការគ្រប់គ្រងពន្លឺស្រអាប់ •ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ •ប្រព័ន្ធខ្យល់ធម្មជាតិ(Eco cylinder)
ថាមពល
កកើតឡើងវិញ
•ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនភ្លើងរួមម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតជីវសាស្ត្រ•ការប្រមូលកម្តៅព្រះអាទិត្យ / ការប្រើប្រាស់កម្តៅនៅដី
ប្រតិបត្ដិការល្អប្រសើរបំផុតនៃ
ឧបករណ៍
•ប្រតិបត្ដិការនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថាមពលយ៉ាន់ម៉ា (Y-EMS)
នវានុវត្តន៍
បច្ចេកវិទ្យា
•ការបង្កើតថាមពលសីតុណ្ហភាពខុសគ្នាដោយប្រើកម្តៅបំភាយ(កំពុងអភិវឌ្ឍ) •ការផលិតថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលមានប្រសិទ្ធផលខ្ពស់•ម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានប្រសិទ្ធផលខ្ពស់ (អភិវឌ្ឍក្នុងក្រុមហ៊ុន)

SOLUTION

ប្រមូលគំនិតដែលមានគោលដៅរស់នៅជាមួយគ្នានឹងបច្ចេកវិទ្យាបរិស្ថានឈានមុខគេលើពិភពលោកនិងធម្មជាតិ

អគារYANMAR FLYING-Y BUILDING បានធ្វើឱ្យអាចកាត់បន្ថយការបំភាយCO2 យ៉ាងច្រើនដោយរួមបញ្ចូលគ្នារវាងបច្ចេកវិទ្យាបរិស្ថានថ្មីបំផុតជាមួយផលិតផលនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្ទាល់របស់យើង។ ទាក់ទងនឹងបរិក្ខារ ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនភ្លើងរួមប្រើហ្គាសត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាប្រភពកម្តៅសម្រាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្តៅនៅក្នុងការិយាល័យដើម្បីសម្រេចបាននូវការសន្សំថាមពលជាមួយនឹងប្រសិទ្ធផលចំហេះខ្ពស់និងការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈតិច។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលបាញ់កម្តៅប្រើហ្គាស(GHP)ត្រូវបានដំឡើង។ លើសពីនេះ ការផលិតថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យត្រូវបានដំឡើងនៅលើជញ្ជាំងខាងត្បូងនៃអាគារដើម្បីរក្សាការបង្កើតថាមពលល្អបំផុតសម្រាប់អគារទីក្រុង។ អំពូលLEDត្រូវបានប្រើនៅទូទាំងអគារ ហើយកម្រិតពន្លឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិភ្ជាប់ជាមួយឧបករណ៏សេនស៊័រដែលវាស់កម្រិតពន្លឺនៃពន្លឺធម្មជាតិ។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថាមពលយ៉ាន់ម៉ា(Y-EMS) ដែលគ្រប់គ្រងកម្តៅនិងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ន CO2

ការខិតខំដើម្បីរស់នៅជាមួយធម្មជាតិក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលគ្នានៅទូទាំងអគារដែរ។ ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរខ្យល់ ពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់ត្រូវបានប្រើយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពជាមួយនឹងស្លាបព្រិលបរិស្ថាន(eco-louver)នៅលើបង្អួចកញ្ចក់ដែលបញ្ចាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងបង្កើតចរន្តខ្យល់ចេញចូលតាមធម្មជាតិនៅក្រោមជាន់នីមួយៗ។ លើសពីនេះទៀត នៅលើជញ្ជាំងខាងត្បូង ជញ្ជាំងរុក្ខជាតិដែលមានកម្ពស់52m ទទឹង23.7m និងផ្ទៃក្រឡាប្រមាណ1,230m2 ត្រូវបានដាំ។ វាក៏រួមចំណែកដល់ការស្ដារឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងតំបន់និងស្រូបសារធាតុបំពុលបរិយាកាស។ នៅលើដំបូល យើងគាំទ្រសកម្មភាពចិញ្ចឹមឃ្មុំគឺ NPO Umeda Bee Project ដែលបានចាប់ផ្តើមនៅខែមីនាឆ្នាំ2011។ ប្រអប់សំបុកឃ្មុំត្រូវបានដំឡើងដោយ40% នៃផ្ទៃដីដែលត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយរុក្ខជាតិដែលមានផ្កា ធ្វើឱ្យឃ្មុំងាយស្រួលប្រមូលទឹកដម។

នៅក្នុងការិយាល័យ ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនភ្លើងរួមប្រើហ្គាសត្រូវបានដំឡើងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្តៅ។ ការសន្សំសំចៃថាមពលដោយមានប្រសិទ្ធផលនិងប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈទាបក្នុងពេលតែមួយ។

សម្រាប់ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ការិយាល័យ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលបាញ់កម្តៅប្រើហ្គាស(GHP)ត្រូវបានដំឡើង។ វាផ្តល់នូវបរិយាកាសក្នុងអគារប្រកបដោយផាសុកភាព។

កន្លែងផលិតថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យល្អបំផុតសម្រាប់ការបង្កើតថាមពលនៅក្នុងអគារទីក្រុងត្រូវបានដំឡើងនៅលើជញ្ជាំងខាងត្បូង។

ជញ្ជាំងរុក្ខជាតិទំហំ1,230m2 ត្រូវបានដាំនៅលើជញ្ជាំងខាងត្បូង។ វារួមចំណែកដល់ការលម្ហែរបស់ភ្ញៀវនិងអ្នកប្រើប្រាស់ ជួយស្តារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងតំបន់និងស្រូបសារធាតុបំពុលបរិយាកាស។

លើកលែងតែបន្ទប់បរិក្ខារមួយចំនួន អំពូលLED ត្រូវបានដំឡើងនៅគ្រប់ជាន់។ កម្រិតពន្លឺនៃអំពូលត្រូវបានកែតម្រូវដោយស្វ័យប្រវត្តិភ្ជាប់ជាមួយសេបស៊័រដែលវាស់កម្រិតពន្លឺនៃពន្លឺធម្មជាតិ។

ស្លាបព្រិលបរិស្ថាន(Eco-louver)នៅលើបង្អួចនិងការផ្លាស់ប្តូរខ្យល់ធម្មជាតិ អនុញ្ញាតឱ្យប្រើពន្លឺនិងខ្យល់ធម្មជាតិដោយមានប្រសិទ្ធភាព។

អគារYANMAR FLYING-Y BUILDING គាំទ្រគម្រោងNPO Umeda Bee Project ដោយផ្តល់កន្លែងសម្រាប់ដាក់ប្រអប់សំបុកឃ្មុំនៅក្នុងសួនលើដំបូល។ យើងលើកកម្ពស់សកម្មភាពរួមមានការដាំដើមឈើលើដំបូល ជីវសាស្ត្រចម្រុះ និងការដាក់លើដំបូលបៃតងជីវចំរុះនិងធ្វើឱ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានមានភាពរស់រវើកឡើងវិញ។

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថាមពលយ៉ាន់ម៉ា(Y-EMS) ដែលគ្រប់គ្រងកម្តៅនិងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។ វារួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នCO2 ដោយគ្រប់គ្រងបរិក្ខារដោយស្វ័យប្រវត្តិពីឧបករណ៍បញ្ជាដែលបានដំឡើងនៅលើដំបូល។

RESULT

ការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នCO2បានយ៉ាងច្រើន
ការវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះផាសុកភាពនៅក្នុងបរិយាកាសខាងក្នុង

អគារទីស្នាក់ការកណ្តាលដែលក្រុមហ៊ុនយ៉ាន់ម៉ាបានប្រមូលផ្តុំបច្ចេកវិទ្យាបរិស្ថានលំដាប់ពិភពលោក ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់S ដែលខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងCASBEE Osaka Mirai * ដែលវាយតម្លៃពីសមត្ថភាពជួយបរិស្ថានរបស់អគារ។ បន្ថែមលើបច្ចេកវិទ្យាសន្សំសំចៃថាមពលនិងធនធាន ផាសុកភាពនៃបរិយាកាសខាងក្នុងអគារត្រូវបានវាយតម្លៃខ្ពស់។ បរិមាណជាក់ស្តែងនៃបំភាយCO 2 របស់តំបន់នេះនៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2018 គឺ 54.0 kg-CO2/ m2 ក្នុងមួយឆ្នាំ។ តួលេខនេះបង្ហាញការកាត់បន្ថយ -61,7% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអគារធម្មតា។ យើងបានបញ្ជាក់ថាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពកាត់បន្ថយCO2

* ប្រព័ន្ធដែលវាយតម្លៃសមត្ថភាពជួយបរិស្ថានជារួមរបស់អគារ។ បន្ថែមលើការគិតគូរពីបរិស្ថានដូចជាការសន្សំសំចៃថាមពលនិងធនធាន និងការកែច្នៃឡើងវិញ ការវាយតម្លៃក៏ផ្អែកលើការគិតគូរដូចជាផាសុកភាពនៃបរិយាកាសខាងក្នុងអគារ វដ្តជីវិតអគារ និងការការពារទេសភាពជាដើមផងដែរ។

Head office area CO2 emissions [kg-CO2 / ㎡ year]