Dongara Marine

Nytt hamnservicefartyg höjer ribban

Den Yanmar-drivna arbetsbåten Jetwave Nelson Point höjer ribban för effektiv och flexibel drift

Alla de kvaliteter som ofta tillskrivs upptagna, engagerade hamnarbetare – anpassningsbara, starka, effektiva, snabba att svara – är också samma förutsättningar som bör gälla för motorerna som driver arbetsfartygen de kör. Att välja rätt framdrivningslösning för den mest avpassade båten för sina arbetsuppgifter är en process som kräver både information och tankearbete, där kundernas specifika krav tillsammans med erfarna konstruktörernas och båtbyggares konstruktiva insikter alla har en lika stor betydelse.

Yanmars anseende för kvalitet, hållbarhet, kostnadseffektivitet, teknisk utveckling och kundsupport är rekordartat. Därför är det förståeligt att de högpresterande raka sexcylindriga dieselmotorerna Yanmar 6LY2A-UTP blivit utvalda att bilda hjärtat för de nya arbetsbåtarna som genomför en mängd olika hamnserviceuppgifter i Port Hedland i Västaustralien.

Företagsprofil

Med decenniers erfarenhet av fartygskonstruktion, underhåll och drift tillhandahåller vårt högkvalificerade team av båtbyggare den interna förmågan, expertisen och kundfokuserade strategin som säkerställer att alla våra projekt uppfyller de kvalitets- och prestandakrav som efterfrågas av erfarna ägare och kommersiella fiskefartyg, lots- och patrullbåtar, hamnfartyg och andra fartyg som arbetar under krävande förhållanden.

Oavsett om ditt fartyg är stort eller litet; gjort av aluminium, glasfiber eller trä; om det är för kommersiell eller offentlig användning eller fritidsbruk; så står vi klara, är beredda och kan samarbeta med dig för att utveckla den bästa lösningen för dina operativa och ekonomiska behov. Det är vad vi har gjort i årtionden.

Modifierad för hamnverksamhet

Jetwave Nelson Point har skräddarsytts av Southerly Designs och byggts av Dongara Marine för deras kund Jetwave Marine, som specialiserat sig på servicefartyg för hamn- och offshoreverksamhet och logistiktjänster till olje-, gas- och resursindustrin i hela Australien. Denna arbetsbåt i aluminium är den andra i sitt slag som har byggts av Dongara Marine för användning i vattnen runt Port Hedland, och är till stor del identisk med sin föregångare, Jetwave Stanley Point. Men medan den första arbetsbåten brukar användas i den inre hamnen, har man i Jetwave Nelson Point infört modifieringar av dess bog och de främre sektionerna som gör att den kan arbeta utanför hamnen under potentiellt svårare sjöförhållanden.

Den hamnverksamhet som båten och dess besättning ska ta itu med är omfattande och varierade. Förutom att köra linor och tågvirke för säker förtöjning av fartyg omfattar arbetsuppgifterna även ankarhantering, frakt och snabbtransporter av känsliga varor, stöd till professionella dykprojekt, hjälp till bogserbåtar och regelbundna underhållsutryckningar till navigationshjälpmedel som bojar och sjömärken.

Dessutom kommer Jetwave Marine att använda Jetwave Nelson Point för att köra personal och fartygsbesättningar, så Dongara Marine har byggt och utrustat båten enligt standarden AMSA NSCV klass 2D, vilket gör det möjligt att transportera upp till sex passagerare och två besättningsmedlemmar. Den personliga säkerheten har förstärks med en skyddande bur och ett nätskydd, medan en kraftigt förstärkt bog och ett bogseringsfäste på 2,5 ton ger en klar bild av de ofta tuffa arbetsförhållandena som fartyget förväntas klara.

Förstklassig drivlina

Jetwave Nelson Points viktiga drivlina kombinerar Yanmars dieselinombordare på 272 kW 6LY2A-UTP, som ger 370 hk vid 3 300 rpm, med en HamiltonJet HJ322 vattenjet. Kombinationen ger det 9,8m långa, 0,45 m djupgående fartyget en verifierad minsta dragkraft på 1,2 ton, samt en marschfart på 20 knop och en toppfart med last på 29 knop. Bränsleförbrukningen är mindre än tre liter per sjömil och båten har en 600-liters bränsletank.

Yanmars Australiendistributör Power Equipment har stått för leveransen av den smala, låga och raka sexcylindriga motorn, som gör den till ett lämpligt utrymmesbesparande val med tanke på fartygets 3,2 m smala bredd. Ytterligare utrymmes-, vikt- och energibesparingar beror på det faktum att dieselmotorer kräver mindre bränsletankar än sina bensinmotsvarigheter. Direktinsprutningen med sina högtrycksinjektorer genererar en imponerande bränsleeffektivitet och ett lika anmärkningsvärt förhållande mellan vikt och effekt. Förena detta med det faktum att dieselmotorer i sig är säkrare än bensinmotorer och kalkylen går snabbt hem.

”Vi kände att det fanns många avgörande argument för att göra Yanmars dieselmotor 6LY2A-UTP till en nyckelkomponent i arbetsbåtens drivlina”, bekräftar Rohan Warr, chef på Dongara Marine. ”Bortsett från aspekter som hastighet, ekonomi, livslängd och säkerhet, finns det också sådana överväganden som att endast ett väletablerat företag med Yanmars spännvidd och inflytande kan bistå med en lämpligt omfattande supportinfrastruktur med ett 24-timmars supportnätverk och global tillgänglighet av reservdelar.”

”Allt detta gör det till det mest förnuftiga alternativet för Jetwave Marines behov. Utöver det kommer våra kunder säkert att uppskatta det faktum att Yanmar till och med har tänkt på att förenkla underhållet genom att göra alla servicepunkter lättillgängliga, högt upp på motorn.”

Mick Warren, verksamhetschef på Jetwave Marine, sa att den höga hastigheten är en extra fördel som också har operativa fördelar. ”Vi använder inte ofta hastigheten, för det mesta hanterar vi förtöjningar. För oss är fördelarna med att använda vattenjetdrivning i den här rollen är den förbättrade manöverförmågan, den riktade kraften och att man undviker att ha en exponerad propeller med därmed tillhörande risker. Hastigheten är verkligen en bonus och det är verkligen bra att ha när vi snabbt behöver växla mellan olika jobb och vid förflyttning av personal.

En ny standard

Jetwave Nelson Point representerar en ny standard i Dongara Marines växande register av skräddarsydda hamnservicefartyg, efter en intensiv femårsperiod där företaget också producerade en arbetsbåt i Bulldog-klassen, tre lotsbåtar i Berkeley-klassen och naturligtvis , Jetwave Nelson Points systerfartyg. En hög standardnivå handlar om mer än enbart stolthet för företaget: det ligger också bakomliggande överväganden om att den nya båten har levererats till en kund med en obefläckad meritlista för efterlevnad av hälso-, säkerhets- och miljökrav. Och Dongara Marine har diskret assimilerat det tysta samförståndet att varje enskild aspekt av båtens design, konstruktion och inredning måste vara helt felfri.

Kundernas respons har varit överväldigande positiv. ”Jetwave Nelson Points prestanda är absolut enastående”, säger Mick Warren entusiastiskt. ”Den rör sig vackert, och vi är mycket imponerade. Kvaliteten på utförandet är också utmärkt, som det alltid är med Dongara Marine. De tar inga genvägar och deras seriösa inställning till sitt arbete skiner igenom.”

"The performance of Jetwave Nelson Point is absolutely sensational. It handles beautifully, and we are very impressed."

Nyhetsbrev

Anmäl dig för att få den senaste informationen om nya produkter, tjänster och allmänna uppdateringar.

Återförsäljare

YANMARs omfattande globala service- och reservdelsnätverk finns i över 130 länder på över 2 100 platser.

Kontakta oss

Vi är här för att hjälpa dig och vill gärna höra din åsikt. Kontakta oss med förfrågningar, kommentarer och feedback.

Skip to content