VISION 01 An Energy-Saving Society

SOLUTIONCân bằng một xã hội thoải mái và ít tác động đến môi trường thông qua năng lượng sạch và hiệu quả cao

Phát triển công nghệ động cơ sạch, đáp ứng một trong những tiêu chuẩn quy định chặt chẽ nhất trên thế giới và một hệ thống sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng khác nhau. Khám phá các tiêu chuẩn cao của công nghệ có cân nhắc đến môi trường trong tương lai, mức độ ảnh hưởng kinh tế và an toàn cao, cùng hướng đến một lối sống tiết kiệm năng lượng.

Engine Technology

Động cơ tuân thủ các quy định Tier4 vừa thân thiện với môi trường vừa mang lại lợi nhuận.

Environmental Load Reducing

Động cơ nhiên liệu kép như một biện pháp đối phó với các quy định về môi trường.

Energy Solution

Tòa nhà không phát thải - một công nghệ môi trường hàng đầu trên thế giới.

Energy Solution

Tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng
Hệ thống mạng lưới năng lượng.

Environmental Load Reducing

Hydrogen Fuel Cell System
Towards a Carbon Neutral Society