• Energy Network System System Providing the energy needed,where it’s needed,when it’s needed.

Nỗ lực đạt được một hệ thống mạng lưới có khả năng tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng

Sử dụng các công nghệ tiên tiến, Yanmar đã tạo ra một mạng lưới tích hợp từ các hệ thống đồng phát riêng lẻ. Bằng cách cho phép trao đổi nhiệt và điện giữa các đơn vị riêng lẻ, mạng lưới này có thể đạt được hiệu suất cao hơn bao giờ hết. Năng lượng thặng dư được tạo ra trong và chia sẻ trong cùng một cộng đồng để bù đắp tình trạng thiếu hụt cục bộ và tổn thất năng lượng được giảm thiểu thông qua phân phối năng lượng tối ưu.

Tạo ra năng lượng ở những nơi cần thiết thông qua việc sử dụng hiệu quả điện và nhiệt

Phần lớn điện năng được sử dụng hiện nay được tạo ra bởi các nhà máy điện lớn. Tuy nhiên, nhiệt thải không được sử dụng khi tạo ra điện và năng lượng bị mất khi truyền tải điện làm giảm hiệu suất năng lượng tổng thể xuống khoảng 40%. Nói cách khác, khoảng 60% năng lượng được tạo ra sẽ bị lãng phí.

Yanmar đã phát triển một hệ thống đồng phát với mục đích đạt được một xã hội có khả năng sử dụng năng lượng hiệu quả mà không lãng phí. Hệ thống của chúng tôi tạo ra năng lượng thông qua các động cơ chạy bằng nhiên liệu có ít tác động đến môi trường như khí sinh học trung hòa cacbon và khí tự nhiên. Nhiệt tạo ra trong quá trình phát điện được sử dụng hiệu quả trong việc cung cấp nước nóng, sưởi ấm và làm mát để giảm tổn thất năng lượng. Yanmar đã nhận ra việc sử dụng cả điện và nhiệt thông qua hiệu suất hàng đầu trong ngành.

Làm việc để hiện thực hóa “A SUSTAINABLE FUTURE”

Yanmar đang nỗ lực hướng tới một xã hội trong đó mọi người có thể tiếp cận năng lượng họ cần, khi họ cần, dù họ ở bất kỳ đâu trên thế giới.
Để đạt được tương lai toàn cầu đó, Yanmar đang thực hiện nghiên cứu và phát triển để sản xuất hiệu quả và phân phối năng lượng tối ưu.

Yanmar cũng đang nỗ lực để đạt được một xã hội không phát thải và cung cấp năng lượng sạch hơn, an toàn hơn bằng cách tận dụng các nguồn năng lượng khác nhau, bao gồm hydro, sinh khối và năng lượng tự nhiên như năng lượng mặt trời, gió và thủy điện.