VISION 03 A Society Where People Can Enjoy Safe and Plentiful Food

SOLUTIONHỗ trợ chuỗi giá trị thực phẩm từ người nông dân đến người tiêu dùng

Hỗ trợ toàn diện cho chuỗi giá trị thực phẩm, giúp nông sản đến tận bàn ăn của người tiêu dùng.
Duy trì môi trường tối ưu cho trồng trọt, từ nuôi cây con, cấy ghép, thu hoạch và mua sắm mạng lưới phân phối.
Chúng tôi mong muốn tạo ra một tương lai nơi thực phẩm an toàn có thể được đánh giá cao một cách dễ dàng đồng thời tạo ra một xã hội nơi mọi người trên thế giới có thể tận hưởng sự thịnh vượng từ thực phẩm qua nhiều thế hệ.

Cultivation Technology

Thiết kế một phong cách canh tác mới
Nhà kính thông minh.

Smart Farming Solution

Yanmar Smart Agricultural hỗ trợ hoạt động kinh doanh nông nghiệp hiệu quả.

Resource circulation Cycle model

Yanmar’s Composter Recycles Food Waste for a Sustainable Society.