ข่าวล่าสุด

ยันม่าร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

May 30, 2017
YANMAR S.P. Co.,LTD.

ยันม่าร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

ฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขาย บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม อบรมความรู้เบื้องต้น
ในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้นการปฏิบัติจริง แบ่งเป็นฐาน อาทิ
การทดลองขับรถแทรกเตอร์ ในขั้นตอนการเตรียมดิน
การทดลองและสาธิตการขับรถดำนา ในขั้นตอนการเพาะปลูก
และสาธิตเครื่องมืออื่นๆ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์
ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษา
ที่เข้าร่วมอบรมและสนุกกับกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างสนุกสนาน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท ยันม่าร์ เอส พี จำกัด (ประเทศไทย)
เบอร์โทร: +66 626030923
E-mail: akaradetch_youngyuenstaporn@yanmar.com

  • หมายเหตุ: ข้อมูลที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจจะแตกต่างจากข้อมูลล่าสุด

ทั้งหมด