YANMAR AMBASSADOR

YANMAR AMBASSADOR

ยันม่าร์ ได้นำแนวคิด“A SUSTAINABLE FUTURE” มาใช้เป็นพันธกิจให้กับแบรนด์ เราต้องการมีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกให้กับสังคมโดยเติมเต็มประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น ไม่เพียงแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีหลักของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาคนรุ่นต่อไปและส่งเสริมวัฒนธรรมอีกด้วย

เพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ยันม่าร์ได้จัดตั้ง“ ทูตกีฬา ยันม่าร์ ” เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์และพร้อมที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่มั่งคั่งและยั่งยืน ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตกีฬา เพื่อทำงานร่วมกับเราในกิจกรรมต่างๆ มีดังนี้