น้ำหนัก 810 กิโลกรัม
ประเภท บุ้งกี๋

พืชผล

  • ข้าว
  • มันสำปะหลัง
  • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  • ปาล์ม

รุ่น YES336FLT0,A ราคา 175,000 บาท

รุ่น YES336FLT0,B ราคา 177,500 บาท

รุ่น YES339FLT0,A ราคา 180,000 บาท

รุ่น YES339FLT0,B ราคา 182,500 บาท

 

ชุดบุ้งกี๋ : อุปกรณ์ช่วยประหยัดแรงงานและเวลา ในการตักเก็บและขนถ่าย
ที่สะดวกง่าย คล่องตัว จบงานไว ตักได้ครั้งละจำนวนมาก

  1. ลดแรงงานลดเวลา ในการขนถ่ายผลิตผล เช่น มันสำปะหลังหรือปาล์ม
  2. แขนยกยืดยาวสุด 2.4 เมตร ช่วยให้ตักเก็บและขนถ่าย ได้สะดวก คล่องตัว รวดเร็ว
  3. บุ้งกี๋จะปรับมุมไปพร้อมๆกับ แขนยกช่วยป้องกัน ไม่ให้ผลิตผลร่วงหล่น

คุณสมบัติ

ชุดบุ้งกี๋ยันม่าร์

ชุดบุ้งกี๋ยันม่าร์

ชุดบุ้งกี๋ยันม่าร์

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อรุ่น Y3330FLH YES336FLT0,A YES336FLT0,B YES339FLT0,A YES339FLT0,B
ความสูงยกสูงสุดที่ขาหมุน (มิลลิเมตร) 3250 3526 3526 3939 3939
ระยะการเท (มิลลิเมตร) 2632 2488 2488 2893 2893
ระยะเอื้อมเมื่อบุ้งกี๋ยกสูงสุด (มิลลิเมตร) 744 402 378 644 620
ระยะเอื้อมเมื่อบุ้งกี๋วางบนพื้น (มิลลิเมตร) 2190 2351 2285 2786 2720
มุมเทบุ้งกี๋สูงสุด (มิลลิเมตร) 47 60 60 96 96
มุมยกกลับสูงสุด (มิลลิเมตร) 46 40 40 40 40
ความยาวขาตัก (มิลลิเมตร) 2400 2688 2688 2665 2665
คันโยกควบคุม ก้านควบคุม ก้านควบคุม ก้านควบคุม ก้านควบคุม ก้านควบคุม

* การออกแบบและข้อมูลรายละเอียด สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
* ประสิทธิภาพการทำงานขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ใช้งาน

ชุดบุ้งกี๋ยันม่าร์สอบถามข้อมูลและขอความช่วยเหลือ