ข่าวล่าสุด

ยันม่าร์ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะเกษตรกรไทย

25/03/2017
YANMAR S.P. Co.,LTD.

ยันม่าร์ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะเกษตรกรไทย

บริษัทยันม่าร์ เอส พี จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการเสริมสร้างสมรรถนะเกษตรกรไทยจัดโดย
คณะเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง และภาคอีสานกว่า 500 คนเข้าร่วมกิจกรรมในระยะเวลา 3 วัน โดยแบ่งออกเป็น 4 ฐาน อาทิ
ฐานการเตรียมดิน การบำรุงรักษาแทรกเตอร์และเครื่องมือเตรียมดิน ฐานปลูกข้าวการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การบ่มข้าว ฐานดูแลรักษาข้าว ให้น้ำ ปุ๋ย สารเคมีและกำจัดวัชพืช และฐานเก็บเกี่ยวข้าว การเตรียมซ่อมบำรุง ซึ่งเกษตรกรได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติตามฐานต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท ยันม่าร์ เอส พี จำกัด (ประเทศไทย)
สุลีรัฐ แสงไพบูลย์ เบอร์โทร: +66 819311703
E-mail: Suleerath_sangpaiboon@yanmar.com

  • หมายเหตุ: ข้อมูลที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ อาจจะแตกต่างจากข้อมูลล่าสุด

ทั้งหมด