ข้อมูล

ธ.ก.ส. จับมือยันม่าร์หนุนสินเชื่อเครื่องจักรเครื่องยนต์การเกษตร

20/01/2020
Yanmar S.P. Co.,Ltd.

ธ.ก.ส. จับมือยันม่าร์หนุนสินเชื่อเครื่องจักรเครื่องยนต์การเกษตร วงเงิน 15,000 ล้านบาท

กรุงเทพฯ 9 ม.ค. – ธ.ก.ส. จับมือยันม่าร์หนุนสินเชื่อเครื่องจักรเครื่องยนต์การเกษตร วงเงิน 15,000 ล้านบาท
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.พร้อมด้วยมร.ชินจิ สุเอนางะ ประธานบริหารบริษัทยันม่าร์ เอส.พี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสินเชื่อนวัตกรรมเครื่องจักรเครื่องยนต์ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ มีโอกาสเลือกใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์ทดแทนแรงงาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตร ในโครงการสินเชื่อนวัตกรรมเครื่องจักรเครื่องยนต์ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Agri-Tech) แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรและทำการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ หรือการปลูกพืชตามแผนที่เกษตร (Agri-Map) เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกในพื้นที่ที่เหมาะสม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทาวเวอร์ ธกส สำนักงานใหญ่ บางเขน

  • หมายเหตุ: ข้อมูลที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ อาจจะแตกต่างจากข้อมูลล่าสุด

ทั้งหมด