22 มีนาคม 2016

เสวนาเรื่อง "เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน"

แลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องคำแถลงการณ์ของแบรนด์: สัมภาษณ์พิเศษท่านประธานยามาโอกะและคุณคาชิวะ ซาโตะ

"อนาคตที่ยั่งยืน"

ยันม่าร์ประกาศคำแถลงการณ์ของแบรนด์ใหม่พร้อมวิสัยทัศน์ที่ตั้งเป้าไว้ในอีก 100 ปีข้างหน้า ในยุคที่เศรษฐกิจโลก สิ่งแวดล้อม และการดำรงชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและฉับพลันนั้น การสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ยั่งยืน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ รวมถึงสังคมที่ยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนใฝ่ฝัน ในอีกแง่หนึ่ง ยุคสมัยนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่มีวิธีคิดที่หลากหลายมากเช่นกัน ภาพสังคมในอุดมคติที่เราแสวงหา ตลอดจนถึงแผนการณ์ในการสร้างสังคมดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริงจึงแตกต่างกันมาก

ที่วายมีเดียนั้น เราจะมาพูดคุยถึงการดำเนินการของยันม่าร์ในการนำมาซึ่งวิสัยทัศน์ของบริษัท นั่นคือ อนาคตที่ยั่งยืน โดยในคราวนี้ เราจะมานำเสนอการเสวนาแบบตัวต่อตัวอย่างเปิดเผย ระหว่างประธานบริษัทยันม่าร์ คุณทาเคฮิโตะ ยามาโอกะ และผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของยันม่าร์และผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ คุณคาชิวะ ซาโตะ จากบริษัทซามูไร

ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ยั่งยืน

แก่นสารสำคัญของ "อนาคตที่ยั่งยืน" นั้นกล่าวถึงการสร้างคุณค่าใหม่ในสังคมผ่านเทคโนโลยี เมื่อผู้ริเริ่มคำแถลงการณ์ของแบรนด์ยันม่าร์ทั้งสองท่านมีโอกาสมาอยู่กับเราในวันนี้แล้ว คงเป็นการสมควรที่เราจะถามท่านทั้งสองก่อนถึงแนวคิด "การสร้างคุณค่าใหม่ในสังคมผ่านเทคโนโลยี" ที่ว่านี้

--ตามที่ท่านได้กล่าวไว้ถึง "อนาคตที่ยั่งยืน" ว่าเป็นอนาคตที่ท่านกำลังแสวงหานั้น ท่านกำลังนึกถึงภาพอนาคตแบบไหนครับ

คุณคาชิวะ ซาโตะ คำว่า ความยั่งยืน นั้นมักมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเพียงเรื่องเดียว อย่างไรก็ดี เรามองว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยกระดับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และการสร้างความมั่งคั่งให้กับมนุษย์ไปพร้อมๆ กันครับ เมื่อผมได้รับฟังแนวคิดนี้เป็นครั้งแรกจากการพูดคุยกับท่านประธานยามาโอกะ นี่จึงเป็นสิ่งที่กำหนดทิศทางให้กับการดำเนินการของเราในต่อๆ มาครับ

ประธานยามาโอกะ คุณมาโกคิจิ ยามาโอกะ ผู้ก่อตั้งบริษัทยันม่าร์ กล่าวไว้ว่า "การประหยัดเชื้อเพลิง คือการช่วยเหลือมนุษยชาติ" แม้คำกล่าวที่ว่านี้จะมาจากความคิดที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไร่ชาวนาผ่านการใช้ขีดความสามารถของเครื่องยนต์เพื่อลดภาระงานของเกษตรกรก็ตาม แต่แนวคิดในการใช้ทรัพยากรพลังงานให้น้อยที่สุดเพื่อเพิ่มคุณภาพสังคมนี้ ก็มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับคำแถลงการณ์ของแบรนด์ของเราในปัจจุบัน ถ้าเราพิจารณาและตีความอย่างลึกซึ้งแล้ว จะเห็นได้ว่าถ้อยคำที่ท่านฝากไว้ให้เรานี้ ไม่ได้หมายถึงการประหยัดพลังงานเท่านั้นครับ แต่ยังให้ความสำคัญกับการทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายมากขึ้น และมุ่งเน้นการสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งถือเป็นตอบแทนชุมชนที่เราอาศัยอยู่ครับ นั่นคือสิ่งที่คุณคาชิวะ ซาโตะ ได้สรุปไว้ในคำขวัญ

คุณคาชิวะ ซาโตะ และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมแนวคิดในการสร้างคุณค่าใหม่นี้ถึงได้มีความสำคัญมากครับ มาลองคิดกันครับ ว่าการสร้างคุณค่าใหม่นั้นหมายความว่าอย่างไร "คุณค่า" เป็นแนวคิดที่แตกต่างกันไปตามบุคคล ประเทศ และยุคสมัย ที่ยันม่าร์นั้น เราประเมินหนทางที่เราจะสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มเติมให้กับผู้คนในอนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื่อหาทางออกครับ

จึงกล่าวได้อย่างสมเหตุสมผลว่า การสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนคือภารกิจที่ใหญ่ที่สุดที่ยังต้องทำเพื่อมนุษยชาติ เมื่อผมได้พูดคุยกับประธานยามาโอกะ เราได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันว่ามนุษย์จำเป็นต้องยอมเสียประโยชน์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือไม่ เมื่อเราคิดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม บ่อยครั้งที่เรามีแนวโน้มที่จะละเลยบทบาทของมนุษย์ แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของเราในปัจจุบัน เราจึงมีมุมมองใหม่ว่าเราจะสามารถก้าวไปในอนาคตอีก 100 ปีข้างหน้าอย่างไร

--ไม่ละเลยสิ่งแวดล้อม แต่มุ่งมั่นเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนแทน

คุณคาชิวะ ซาโตะ ถูกต้องครับ

ประธานยามาโอกะ การคิดว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในโลกของเราในปริมาณมากเป็นเรื่องปกตินั้นเป็นความคิดที่ล้าหลังไปแล้วครับ เมื่อมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมก็ย่อมตามมาด้วย ไหนจะโลกที่เต็มไปด้วยอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีอีก เมื่อเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่จำกัด เราจะใช้เทคโนโลยีสร้างความมั่งคั่งที่ยั่งยืนได้อย่างไร เมื่อคำนึงถึงแนวทางของเราแล้ว คำแถลงการณ์ของแบรนด์และวิสัยทัศน์ในการก่อตั้งบริษัทของเราที่ว่า "การประหยัดเชื้อเพลิง คือการช่วยเหลือมนุษยชาติ" จึงมีความสอดคล้องกัน

--คำแถลงการณ์ของแบรนด์ของยันม่าร์กินความถึงจิตสำนึกต่อสังคมด้านปัญหาต่างๆ ในปัจจุบันใช่ไหมครับ

คุณคาชิวะ ซาโตะ ปี 2012 เป็นปีที่บริษัทของเราครบรอบ 100 ปี ปีนี้จึงเป็นปีแห่งการเริ่มต้นอนาคตในอีก 100 ปีข้างหน้าของยันม่าร์และการเริ่มต้นโครงการแบรนด์พรีเมียมของเรา ในขณะที่เราก้าวเข้าสู่ปีที่สี่นับตั้งแต่ที่เราเริ่มกำหนดอัตลักษณ์ใหม่ให้กับองค์กรของเรา ก่อสร้างอาคารฟลายอิง-วาย แถลงวิสัยทัศน์ YF2112 รวมถึงปรับเปลี่ยนปณิธานของเราในอนาคต เวลานี้จึงสมควรแล้วที่เราจะนำเสนอวิสัยทัศน์ที่เป็นรูปธรรมและแผนการในอนาคตให้โลกได้รับรู้

เทคโนโลยีมีเป้าหมายเพื่อหาทางออก แต่ทางออกไม่ได้มีเพียงแค่เทคโนโลยี

เทคโนโลยีคือคำสำคัญอีกหนึ่งคำที่ปรากฏในแก่นสารของคำแถลงการณ์ของแบรนด์ เมื่อพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีแล้ว สำหรับยันม่าร์นั้น เทคโนโลยีมีบทบาทใน "การสร้างคุณค่าใหม่" อย่างไร

--แม้คุณค่าที่รับรู้ของความมั่งคั่งและสิ่งแวดล้อมทางสังคมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็ตาม ความยึดมั่นของยันม่าร์ในการสร้างทางออกผ่านทางเทคโนโลยีนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่มีการก่อตั้งบริษัทเมื่อ 100 ปีก่อน

ประธานยามาโอกะ วิธีคิดของเราเกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงครับ เมื่อก่อนที่มีการคิดคำขวัญ "การประหยัดเชื้อเพลิง คือการช่วยเหลือมนุษยชาติ" นั้น คำว่า 'เทคโนโลยี' หมายถึงเทคโนโลยีเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด แต่ในปัจจุบัน เมื่อกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับเครื่องจักรที่ติดตั้งเครื่องยนต์มีความเคร่งครัดขึ้นเรื่อยๆ การดำเนินการในแบบเดิมจึงเกิดข้อจำกัด ยันม่าร์จะต้องเปิดรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเดินหน้าต่อไป

ขอบเขตทางธุรกิจของยันม่าร์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เครื่องยนต์ เรายังดำเนินธุรกิจในด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ความรู้ด้านการเกษตร และระบบพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนถึงผลิตภัณฑ์ที่น่าตื่นเต้น อย่างเช่น เรือสำราญของเรา เทคโนโลยีที่เรารู้จักในวันนี้อาจต่างจากเดิมในวันพรุ่งนี้

คุณคาชิวะ ซาโตะ มันยังพัฒนาไปเรื่อยๆ ครับ ยันม่าร์มักจะถูกมองว่าเป็นบริษัทผู้ผลิตรถแทรกเตอร์ อุปกรณ์ก่อสร้าง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม จะเป็นการเหมาะสมกว่าหากกล่าวว่า ยันม่าร์นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อมอบทางออกให้กับอุตสาหกรรมการเกษตรและการก่อสร้าง เราไม่ได้ทำแต่ผลิตภัณฑ์ ยิ่งไปกว่านั้น แม้ว่าเราจะมุ่งเน้นการมอบทางออกให้กับสังคมผ่านการนำเทคโนโลยีมาใช้ก็ตาม เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวทำให้เราไปถึงจุดนั้นไม่ได้ครับ

--กิจการของยันม่าร์ไม่ได้จำกัดเพียงการดำเนินธุรกิจที่เน้นผลิตภัณฑ์เป็นหลักในอุตสาหกรรมอย่างกสิกรรมและการเดินเรือ แต่ยังรวมถึงการส่งเสริมคนรุ่นถัดไปและการริเริ่มทางวัฒนธรรม

ประธานยามาโอกะ "ขอบคุณที่ได้รับใช้เพื่อโลกที่ดีกว่า" เป็นอีกหนึ่งคำขวัญที่ผู้ก่อตั้งของเราคิดขึ้นครับ ปรัชญาของยันม่าร์ที่ว่าความรู้คุณทำให้โลกเป็นที่ที่สวยงามกว่าเดิมนั้น เป็นแรงผลักดันที่ขับเคลื่อนให้เราลงทุนในการกล่อมเกลาพรสวรรค์ของผู้คนด้วยมูลนิธิกองทุนเพื่อการศึกษายามาโอกะ ที่ก่อตั้งในปี 1950 ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 65 ปีที่ผ่านมา กีฬาเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการริเริ่มทางวัฒนธรรมของยันม่าร์ครับ ความสัมพันธ์ของยันม่าร์กับสโมสรเซเรโซ โอซากา เกิดขึ้นจากเป้าหมายในตอนแรกของบริษัท ที่ต้องการนำปฏิสัมพันธ์นั้นที่เกิดขึ้นในสนามฟุตบอลมาใช้เป็นเครื่องมือที่ทำให้พนักงานใกล้ชิดและสนิทกันมากขึ้น ซึ่งช่วยยกระดับสวัสดิภาพของพนักงานแต่ละคน และนี่คือสิ่งที่ทำกันในระดับโลก ขอบเขตยังคงขยายต่อไปเรื่อยๆ และด้วยกำลังเสริมจากนักเตะที่มีชื่อเสียงอย่างคุนิชิเกะ คามาโมโตะ และไดชิโระ (เนลสัน) โยชิมุระ ทีมนี้จึงเปลี่ยนสถานะเป็นทีมฟุตบอลที่แข็งแกร่งในญี่ปุ่น

ในขณะนี้ นอกจากการมอบทางออกด้านการเกษตรให้กับชุมชนกสิกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ยันม่าร์ยังร่วมงานกับกลุ่มนักศึกษาอาสาสมัครที่มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียเพื่อก่อตั้งโรงเรียนสอนฟุตบอลให้กับเด็กๆ จากครอบครัวยากจน รวมถึงสนับสนุนการบำรุงรักษาสนามหญ้าของสนามฟุตบอลทีมชาติในเวียดนาม การช่วยเหลือสังคมเป็นเหตุผลหนึ่งของการมีอยู่ของบริษัทเราครับ

--หลังจากที่ได้ฟังท่านทั้งสองแล้ว ผมเห็นชัดเจนแล้วว่าทำไมยันม่าร์ถึงได้มีปณิธานใหญ่ๆ สำหรับสังคมถึงสี่ประการ ปณิธานทั้งสี่นี้ประกอบด้วย สังคมประหยัดพลังงาน สังคมที่ผู้คนสามารถทำงานและใช้ชีวิตด้วยความอุ่นใจ สังคมที่มีอาหารที่ปลอดภัยและอุดมสมบูรณ์ และสังคมที่มอบชีวิตที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยประสบการณ์มากมายที่ช่วยเติมเต็มความต้องการ การที่จะประสบความสำเร็จกับปณิธานทั้งสี่ประการนี้ได้นั้น จึงต้องมีทางออกที่ได้ผลดีและไม่ได้จำกัดเพียงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้น

คุณคาชิวะ ซาโตะ แน่นอนครับ และมันไม่ใช่เพียงการประหยัดเชื้อเพลิงเพื่อรับใช้มนุษยชาติเท่านั้น แต่มันยังเกี่ยวข้องกับการรู้สึก "ขอบคุณที่ได้รับใช้เพื่อโลกที่ดีกว่า" ด้วยครับ สิ่งแวดล้อมและยุคสมัยที่เราอาศัยอยู่ในทุกวันนี้นั้นค่อนข้างต่างจากเมื่อ 100 ปีก่อน อย่างไรก็ตาม เจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง ณ ตอนนั้น ยังคงเป็นเรื่องของการมอบทางออกสู่การสร้างความมั่งคั่งเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงต้องประเมินอีกครั้งว่าเราจำเป็นต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะบรรลุถึงวิสัยทัศน์ของยันม่าร์ และคำแถลงการณ์ของแบรนด์ที่เราได้แก้ไขใหม่นี้ก็เป็นเพียงก้าวแรกสู่การบรรลุเป้าหมายของเรา

ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับคำแถลงการณ์ของแบรนด์ของยันม่าร์และปณิธานเพื่ออนาคต

ความมั่งคั่งที่ยั่งยืน เพื่อผลประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมและเพื่อผลประโยชน์ของสังคม การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อมอบสารพันทางออก คำแถลงการณ์ของแบรนด์ของยันม่าร์มีรากฐานชัดเจนครับ สุดท้ายนี้ ผมคิดว่าคุณคงอยากรู้แล้วว่าสารของยันม่าร์จะส่งอิทธิพลอย่างไรบ้าง

--ท่านหวังว่าโลกจะมีหน้าตาอย่างไรในอีก 100 ปีครับ

ประธานยามาโอกะ ในแวดวงของเรา เรายังคงพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาวิทยาการหุ่นยนต์เครื่องจักรกลการเกษตรและการก่อสร้าง ชุดควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีซียู) และเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการทำงานและเพิ่มกำลังการผลิตให้กับลูกค้าของเรา เกษตรกรจะสามารถใช้ประโยชน์จากความเจริญก้าวหน้าของเราในด้านเทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน (เออาร์) เพื่อผลิตพืชผักคุณภาพสูงที่ปราศจากยาฆ่าแมลง ผมหวังว่า เทคโนโลยีเออาร์ของยันม่าร์จะเปิดโอกาสให้ผู้คนมีความสร้างสรรค์มากขึ้นครับ

--การวิจัยและการพัฒนามีความก้าวหน้าไหมครับ

ประธานยามาโอกะ มีความก้าวหน้าครับ เรากำลังขยายความร่วมมือของเรากับสถาบันการวิจัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างหนึ่งคือการวิจัยหุ่นยนต์ที่เรากำลังทำร่วมกันกับมหาวิทยาลัยฟลอเรนซ์ในอิตาลี

คุณคาชิวะ ซาโตะ ผมคิดว่าคงมีคนเพียงไม่กี่คนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดเบื้องหลัง "อนาคตที่ยั่งยืน" เพราะเราได้แสดงออกอย่างชัดเจนแล้วว่าเทคโนโลยีคือศูนย์กลางของสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ องค์กรอื่นๆ จึงเข้ามาหาเราและขอมีส่วนร่วมในแนวคิดนี้ด้วย สิ่งพวกนั้นมีความสำคัญมากครับ

--ท่านคงพูดถูก ทางออกของยันม่าร์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถบรรลุทุกสิ่งได้

คุณคาชิวะ ซาโตะ ถ้าเราพูดถึงสังคมที่เรากำลังแสวงหาว่าเป็นสังคมที่ผลิตแค่รถแทรกเตอร์หรือเรือ เช่นนั้นสารของเราคงได้รับในลักษณะที่แตกต่างไปมากครับ หากเราให้คำมั่นสัญญาต่อสังคมด้วยความจริงใจ บุคคลภายนอกจะต้องการมาร่วมงานกับเราแน่นอน ซึ่งจะส่งผลให้มีการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมา เกิดแวดวงธุรกิจใหม่ๆ มากขึ้น และหวังว่าการดำเนินธุรกิจของเราโดยรวมจะพัฒนาไปในทิศทางที่เราวางเป้าหมายไว้

ประธานยามาโอกะ เราหวังว่าจะทำให้ลูกค้าของเรามีแรงบันดาลใจในการสร้างข้อเสนอที่สร้างสรรค์และมีความทะเยอทะยาน ถ้าเราทำแค่สต็อกผลิตภัณฑ์ของเราเอง เช่น รถแทรกเตอร์และเครื่องเกี่ยวนวดเท่านั้น สิ่งที่เราสามารถทำได้ก็จะมีข้อจำกัด มันไม่ใช่แค่การบอกสเปคในแคตตาล็อกเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงการแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงเทคโนโลยีที่เรามี เช่น เออาร์ หากเราทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้แล้ว เราก็จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าได้

ในขณะที่เราพยายามสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำแถลงการณ์ของแบรนด์ของเรานั้น เราหวังว่ามันจะนำไปสู่ความร่วมมือกันระหว่างบริษัทและองค์กรต่างๆ ครับ

--การออกคำแถลงการณ์ของแบรนด์ของบริษัทมีผลเช่นนี้นี่เอง

คุณคาชิวะ ซาโตะ ใช่ครับ เมื่อถามว่าการสร้างแบรนด์มีความสำคัญอย่างไร มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณกำลังผลิตอะไรครับ แต่ถ้าผู้อื่นไม่เข้าใจวัตถุประสงค์เบื้องหลังสิ่งที่คุณทำ มันก็จะไม่นำไปสู่โอกาสในการร่วมมือ

--ท่านอยากให้ผู้คนในบริษัทรับคำแถลงการณ์ของแบรนด์อย่างไรครับ

ประธานยามาโอกะ นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ ถ้าพนักงานทุกคนเข้าใจสารของเราเป็นอย่างดี ข้อเสนอและไอเดียต่างๆ จะเกิดขึ้นมาจากภายในบริษัทเองครับ เราอยากให้ทุกคนรู้ว่าพวกเขากำลังทำงานเพื่ออะไร และรู้สึกกระตือรือร้นและตื่นเต้นไปด้วย

เมื่อเรากำหนดอย่างชัดเจนแล้วว่าเราต้องการบรรลุอะไรกับคำแถลงการณ์ของแบรนด์ ผู้คนภายนอกบริษัทจะมีความเข้าใจมากขึ้น นอกจากนั้น เป้าหมายคือเมื่อพนักงานของยันม่าร์พบลูกค้าของเราจริงๆ พนักงานจะสามารถบอกสารดังกล่าวให้ลูกค้ารับรู้ได้โดยตรง

คุณคาชิวะ ซาโตะ ความเห็นของผมในคราวนี้คือการกล่าวว่ายันม่าร์ได้พยายามทำอะไรบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และยันม่าร์มีไอเดียอะไรบ้างที่เหมาะสมกับโลกที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบัน และด้วยเหตุนั้นเอง ทั้งหมดจึงเริ่มต้นขึ้นจากตรงนี้ครับ ในตอนแรกนั้นเริ่มต้นด้วยคำพูดของท่านประธานยามาโอกะ หลังจากนั้น หากพนักงานแต่ละคนเข้าใจคำแถลงการณ์ของแบรนด์เป็นอย่างดีและมีความรู้สึกภาคภูมิใจเวลาพูดถึงสารดังกล่าว นั่นแหละคือที่สุดแห่งการสร้างแบรนด์ เมื่อเรามีเจตนารมณ์ชัดเจน เราจะสามารถยุติงานที่ไม่ช่วยให้เราไปในทิศทางที่เราต้องการ และเพิ่มขีดความสามารถของเราให้สูงสุด เรากำลังก้าวไปข้างหน้าเป็นทีม และคำแถลงการณ์ของแบรนด์จะเป็นตัวกำหนดจังหวะและย่างก้าวไว้ให้เราเดินไปข้างหน้าด้วยกัน

เมื่อมองกลับไปที่คำพูดของผู้ก่อตั้งบริษัทยันม่าร์ เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเราต้องทำอะไรบ้างในตอนนี้
"อนาคตที่ยั่งยืน" ในฐานะคำแถลงการณ์ของแบรนด์ คือสิ่งที่สร้างนิยามใหม่ให้กับอุดมคติและความพยายามของยันม่าร์ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา รวมถึงกำหนดทิศทางให้กับอนาคตในอีก 100 ปีข้างหน้า

การที่กิจการแต่ละแห่งจะนำแนวคิดนี้ไปปฏิบัติจริงอย่างไรนั้น คือสิ่งที่เราควรจับตามอง หลังจากเริ่มต้นด้วยบทความนี้ วายมีเดียจะยังคงค้นหาวิธีการที่สร้างสรรค์ต่อไป เพื่อให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่ยันม่าร์ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน