น้ำหนัก 255 กิโลกรัม
ประเภท คราดสปริงกำจัดวัชพืช

พืชผล

  • อ้อย

ราคา 60,600 บาท

คุณสมบัติ

ใช้กำจัดวัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงที่ต้องบำรุงต้นอ้อยที่กำลังเจริญเติบโต
สามารถพรวนปรับระดับหน้าดินเพื่อยกร่องและกำจัดวัชพืชได้พร้อมกัน

1. การกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอเป็นการช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นอ้อย
2. คราดสปริงสามารถใช้กำจัดวัชพืชออกจากร่อง ระหว่างต้นอ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการต่อพ่วง กับแทรกเตอร์ยันม่าร์


กำจัดวัชพืชได้อย่างง่ายดายด้วยคราดสปริง

โครงสร้างคราดพรวนเป็นวัสดุขดลวดสปริง

คราดสปริง รองรับแรงกระแทกและป้องกันความเสียหาย
แม้เกิดการกระทบกับสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่ เช่น ก้อนหิน


คราดสปริงถูกติดตั้งในแบบทรงรูปตัววี

การจัดวางคราดพรวนสปริง ได้จัดวางในลักษณะรูปตัววี (V)
เพื่อช่วยให้ต้นหญ้าไม่ติดค้างและสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่ต้องกังวลเรื่องต้นหญ้าอุดตัน


ใช้งานได้หลากหลายพื้นที่

ความสูงของคราดสปริงสามารถปรับตั้ง เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพดินในแต่ละพื้นที่ การทำงานในพื้นดินที่ชื้นแฉะ
คราดสปริงจะลากไปตามหน้าดินและกำจัดวัชพืช
โดยติดตั้งและปรับระดับความสูงกับแทรกเตอร์


สามารถปรับความกว้างของจานพรวนให้เหมาะสม กับหน้างาน และสอดคล้องกับรูปแบบการปลูก

ความกว้างของจานพรวน สามารถปรับตั้งได้ถึง 180 ซม.
เพื่อให้สอดคล้องกับร่องดิน


จานพรวนแบบคู่

จานพรวนแบบคู่ 2 ชุด ผสมผสานระหว่างจานขนาดใหญ่และ
ขนาดเล็ก เข้าด้วยกัน จึงสามารถพรวนดินได้เป็นบริเวณกว้าง


ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ด้วยการลากจูง
พ่วงกับแทรกเตอร์ยันม่าร์


ข้อมูลรายละเอียดคราดสปริงกำจัดวัชพืชยันม่าร์

ชื่อรุ่น Y1800CAK
ความกว้าง ของหน้างาน (มม.) 1800
ความลึก ของหน้างาน (มม.) 50 - 100
น้ำหนัก (กก.) 255
ความเร็วการทำงาน (ข้อมูลอ้างอิง) (กม./ชม.) 4
ประเภท มาตรฐาน SAE #1
กำลังที่ต้องใช้ (แรงม้า) 45 - 60

* การออกแบบและข้อมูลรายละเอียด สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
* ประสิทธิภาพการทำงานขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ใช้งาน