น้ำหนัก 380 - 385 กิโลกรัม
ประเภท ใบมีดดันดินหน้า

พืชผล

  • ข้าว
  • มันสำปะหลัง
  • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  • ถั่ว
  • ปาล์ม

Y1810FBG-V  ราคา 63,500 บาท

Y1820FBG-V  ราคา 64,500 บาท

YES181FBT0-V ราคา 63,500 บาท

YES182FBT0-V ราคา 64,500 บาท

 

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อรุ่น Y1810FBG Y1820FBG
เหมาะสมกับแทรกเตอร์รุ่น YM351A YM357A
น้ำหนักของใบมีด (กิโลกรัม) 380 385
ความกว้างของใบมีด (มิลลิเมตร) 1800
ความสูงของใบมีด (มิลลิเมตร) 526
ความสูงจากพื้นดิน (มิลลิเมตร) 304 314
ขนาดกระบอกไฮดรอลิก เส้มผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มิลลิเมตร) 45
เส้มผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มิลลิเมตร) 55
ช่วงชัก (มิลลิเมตร) 485
ความเร็วในการทำงาน (อ้างอิง) (กิโลเมตร/ชั่วโมง) 3 - 4

* การออกแบบและข้อมูลรายละเอียด สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
* ประสิทธิภาพการทำงานขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ใช้งาน

ใบมีดดันดินหน้าสอบถามข้อมูลและขอความช่วยเหลือ