SMARTASSIST ทำการเกษตรแบบอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

เทคโนโลยีขั้นสูงจะช่วยสนับสนุนธุรกิจการเกษตรของคุณด้วยนวัตกรรมที่ใหม่กว่า

ตรวจสอบได้ง่ายเพียงใช้สมาร์ทโฟน

การใช้สมาร์ทโฟน (หรือคอมพิวเตอร์) ทำให้เจ้าของ สามารถตรวจสอบสถานะปัจจุบันของแทรกเตอร์ได้อย่างง่ายดาย และติดตามการทำงานได้แม้อยู่นอกพื้นที่

บริการหลังการขายครบวงจร

ยันม่าร์สนับสนุนธุรกิจการเกษตรและการรับจ้าง ด้วยการ บริการหลังการขาย ที่ช่วยในการตรวจสอบแทรกเตอร์ ของผู้รับเหมาในช่วงที่หยุดทำงานและให้คำแนะนำเรื่องการ บำรุงรักษาในระหว่างที่แทรกเตอร์กำลังทำงาน

YANMAR SMARTASSIST คืออะไร

01 ตรวจสอบตำแหน่งและสถานะการทำงานได้ในพริบตา

 • สามารถตรวจสอบการทำงานได้โดยไม่ต้องออกไปในไร่จริง ช่วยให้คุณสามารถจัดการการทำเกษตรรับเหมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถสั่งงานแก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างแม่นยำ
 • สามารถตรวจสอบรอบระยะเวลาการบำรุงรักษาได้

01 ตรวจบันทึกการทำงานได้อย่างง่ายดาย

 • บันทึกการทำงานจะเก็บไว้ในรถแต่ละคัน และคนงานแต่ละคน ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและปรับปรุงการทำงานได้
 • ช่วยในการพัฒนาประสิทธิภาพการวางแผนเส้นทางระหว่างไร่
 • คุณสามารถตรวจสอบขนาดของพื้นที่ไร่ที่ทำงานจริงได้อย่างถูกต้อง

01 ตรวจวัดพื้นที่การทำงานได้อย่างแม่นยำ

 • คำนวณขนาดพื้นที่ไร่ได้ง่ายดายเพียงแค่แตะที่มุมของพื้นที่ไร่บนแผนที่
 • ตรวจสอบขนาดพื้นที่นาไร่ ช่วยให้การวางแผนการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
 • การคำนวณสามารถประมาณค่าตัวแปรอื่นๆ ได้อีกเช่น ผลผลิต เวลาในการทำงานให้แล้วเสร็จ เป็นต้น

01 เห็นการแจ้งเตือนทันทีที่เกิดปัญหา

 • หากตรวจพบข้อผิดพลาดและเฝ้าติดตามปัญหาอย่างระมัดระวัง ก็จะช่วยป้องกันการชำรุดของตัวรถที่ร้ายแรงได้ก่อนที่จะเกิดขึ้น
 • แม้ตัวรถจะเกิดข้อผิดพลาดก็ตาม บริการส่วนนี้สามารถทราบถึงสภาพของตัวรถได้ล่วงหน้า และสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม
  ดังนั้น จึงสามารถลดช่วงเวลาที่ตัวรถต้องหยุดใช้งานลงได้อย่างเต็มที่

01 ดูชั่วโมงการทำงานในรูปแบบกราฟ (แบบรายเดือน , รายปี ตามจำนวนคนงาน)

 • ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและปรับปรุงการทำงานของแทรกเตอร์แต่ละคัน หรือคนงานแต่ละคนได้
 • ช่วยเพิ่มการทำงานและกระจายการทำงานของคนงานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกรายเดือน / รายปี

เล่น
วิดีโอ

บันทึกคนงาน

เล่น
วิดีโอ

01 กำหนดตำแหน่งและช่วงเวลาการทำงานได้ล่วงหน้า

 • กำหนดช่วงพื้นที่และเวลาในการทำงาน และหากค่าที่ตรวจสอบนั้นไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนทันที
 • คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ใช้งานทำงานได้ตามตารางที่วางไว้หรือไม่
 • ฟังก์ชันนี้ยังใช้ป้องกันการโจรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้แทนจำหน่ายยันม่าร์ใกล้บ้านท่าน

ไม่ว่าที่ไหน ไม่ว่าเมื่อไหร่หรือทำงานอยู่ที่ใด
ยันม่าร์พร้อมใจ อยู่เคียงข้างท่าน