กำลังโหลด...

HANASAKA

ให้ผู้คนและอนาคตผลิบาน

เลื่อน

การเริ่มต้นใหม่ คนรุ่นใหม่ กับความเป็นไปได้ใหม่
เราบ่มเพาะพรสวรรค์รุ่นเยาว์เพื่อสร้างความอัศจรรย์ใจและความสุขในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลก

สำรวจขอบเขตใหม่และกำหนดอนาคตให้เป็นสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นสำหรับทุกคน
HANASAKA คือที่ที่เราใส่คุณค่าของเรา คุณค่าที่หล่อเลี้ยงผู้คนและสร้างอนาคต
ผู้ที่รับความท้าทาย ผู้ที่คิดถึงอนาคตของสังคม ผู้ที่มีศักยภาพในการสร้างแรงบันดาลใจผ่านกีฬาและศิลปะ
เราสนับสนุนความกระตือรือร้นเสมอ โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังของพวกเขา

เพื่อส่งต่อกระบองแห่งความหวังจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
นี่คือรากฐานของความยั่งยืนของเรา โดยทุกคนเป็น 'เมล็ดพันธุ์' สำหรับการสร้างอนาคต

MORE

CONCEPT MOVIE

movie

กิจกรรม HANASAKA

กิจกรรม HANASAKA ดูแลเยาวชนที่มีศักยภาพในทุกๆด้าน

YANMAR TOKYO

กระตุ้นความท้าทายเพื่อผู้คนและอนาคตที่ดีขึ้น

ให้เป็นเมืองที่สร้างคนและความเป็นไปได้ในอนาคต

เราจะสำรวจและพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อกำหนดอนอนาคต 

เชื่อในศักยภาพของคน กระตุ้นความท้าทาย เพื่ออนาคตที่ดี
"HANASAKA" คือปรัชญาของยันม่าร์ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท

YANMAR TOKYO ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีโตเกียว
สถานที่ซึ่งมีผู้คนมากมายจากทั่วประเทศญี่ปุ่นมารวมตัวกัน เป็นหนึ่งในฐานเพื่อเผยแพร่ และสื่อสาร "HANASAKA" ถึงความพยายามของเราในการดำเนินธุรกิจโดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างวัฒนธรรมอาหารที่น่าดึงดูดใจ

นิทรรศการของ "HANASAKA"

YANMAR TOKYO มีการจัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดปรัชญาและความคิดริเริ่มของ HANASAKA

HANASAKA STAND

วิดีโอและนิทรรศการ ผู้เข้าชมสามารถรับรู้ถึงผู้ที่มีส่วนร่วมใน HANASAKA และกิจกรรมของพวกเขา

HANASAKA สแตนด์
HANASAKA สแตนด์

งานศิลปะประกอบด้วยกลีบดอกซากุระกว่า 6,000 กลีบในพื้นที่ขนาดใหญ่ของ HANASAKA SQUARE การติดตั้งแบบไดนามิกแสดงออกถึงภาพลักษณ์ของผู้คนใหม่ ๆ และความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่กำลังผลิบานเต็มที่สำหรับอนาคต

HANASAKA แควร์
HANASAKA แควร์
HANASAKA แควร์
HANASAKA แควร์
HANASAKA แควร์
MORE

ข่าว

ไม่พบข้อมูลในขณะนี้