กำลังโหลด...

HANASAKA

ให้ผู้คนและอนาคตผลิบาน

เลื่อน

การเริ่มต้นใหม่ คนรุ่นใหม่ กับความเป็นไปได้ใหม่
เราบ่มเพาะพรสวรรค์รุ่นเยาว์เพื่อสร้างความอัศจรรย์ใจและความสุขในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลก

สำรวจขอบเขตใหม่และกำหนดอนาคตให้เป็นสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นสำหรับทุกคน
HANASAKA คือที่ที่เราใส่คุณค่าของเรา คุณค่าที่หล่อเลี้ยงผู้คนและสร้างอนาคต
ผู้ที่รับความท้าทาย ผู้ที่คิดถึงอนาคตของสังคม ผู้ที่มีศักยภาพในการสร้างแรงบันดาลใจผ่านกีฬาและศิลปะ
เราสนับสนุนความกระตือรือร้นเสมอ โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังของพวกเขา

เพื่อส่งต่อกระบองแห่งความหวังจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
นี่คือรากฐานของความยั่งยืนของเรา โดยทุกคนเป็น 'เมล็ดพันธุ์' สำหรับการสร้างอนาคต

MORE

CONCEPT MOVIE

movie

กิจกรรม HANASAKA

กิจกรรม HANASAKA ดูแลเยาวชนที่มีศักยภาพในทุกๆด้าน

YANMAR TOKYO

กระตุ้นความท้าทายเพื่อผู้คนและอนาคตที่ดีขึ้น

ให้เป็นเมืองที่สร้างคนและความเป็นไปได้ในอนาคต

เราจะสำรวจและพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อกำหนดอนอนาคต 

Believing in the potential of people, encouraging challenges, and nurturing the future.
“HANASAKA” is the Yanmar philosophy that has been passed down since the company was founded.

YANMAR TOKYO is located near Tokyo Station.
This place, where many people gather from all over Japan, is one of the bases for spread the movement of “HANASAKA” and communicating the joy of continuing to take on challenges through efforts to reduce environmental impact and the creation of an attractive food culture.

Spread the movement of “HANASAKA”

YANMAR TOKYO มีการจัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดปรัชญาและความคิดริเริ่มของ HANASAKA

HANASAKA สแตนด์

วิดีโอและนิทรรศการ ผู้เข้าชมสามารถรับรู้ถึงผู้ที่มีส่วนร่วมใน HANASAKA และกิจกรรมของพวกเขา

HANASAKA สแตนด์
HANASAKA สแตนด์

งานศิลปะประกอบด้วยกลีบดอกซากุระกว่า 6,000 กลีบในพื้นที่ขนาดใหญ่ของ HANASAKA SQUARE การติดตั้งแบบไดนามิกแสดงออกถึงภาพลักษณ์ของผู้คนใหม่ ๆ และความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่กำลังผลิบานเต็มที่สำหรับอนาคต

HANASAKA แควร์
HANASAKA แควร์
HANASAKA แควร์
HANASAKA แควร์
HANASAKA แควร์
MORE

ข่าว

ไม่พบข้อมูลในขณะนี้