• ที่สุดแห่งเทคโนโลยี มุ่งสู่เกษตรกรรมอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากยันม่าร์ ทำให้งานเกษตรกรรมเป็นเรื่องง่าย ตรวจสอบทุกความเคลื่อนไหวในพื้นที่ทำงานผ่านสมาร์ทโฟน

ที่สุดแห่งเทคโนโลยี มุ่งสู่เกษตรกรรมอัจฉริยะ

ระบบ SMARTASSIST Remote มาตรฐานในแทรกเตอร์ยันม่าร์ YM ซีรีย์

รู้พิกัดการทำงานผ่าน GPS แม่นยำด้วยเซ็นเซอร์คุณภาพ ตรวจสอบการทำงานได้ ไม่ว่าแทรกเตอร์จะทำงานอยู่ที่ใด ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย

ตรวจสอบพิกัด และ สถานะการทำงาน

คำนวนพื้นที่การทำงาน ได้อย่างแม่นยำ

กำหนดพื้นที่ และ ชั่วโมงการทำงาน ได้ล่วงหน้า

ตรวจสอบการทำงานย้อนหลังได้

ดูชั่วโมงการทำงานได้ในแบบแผนภูมิกราฟ

แจ้งเตือน เมื่อมีเหตุผิดปกติกับแทรกเตอร์