แรงดี ประหยัดน้ำมัน เครื่องไม่ร้อนง่ายแม้ทำงานหนัก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เครื่องยนต์ควบคุมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ที่จะควบคุมปริมาณและจังหวะในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง

เครื่องยนต์ยันม่าร์ TNV Direct Injection ควบคุมด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ จึงทำให้จังหวะและปริมาณในการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงมีความแม่นยำ พร้อมระบบควบคุมกำลังของเครื่องยนต์ในอัตราคงที่ (Isochronous Control) จึงทำให้ประหยัดน้ำมันได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถเลือกฟังก์ชันการทำงานแบบประหยัดพลังงาน (Eco Mode) เพื่อประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันที่เพิ่มขึ้น โดยสามารถลดอัตราการกินน้ำมันจากการทำงานแบบปกติได้ถึง 15% รวมทั้งยังมีระบบลดรอบการทำงานของเครื่องยนต์แบบอัตโนมัติ (Auto Accerelation) เมื่อเครื่องจักรหยุดการทำงาน

สวิตช์ "โหมดประหยัดพลังงาน" และ "ระบบลดรอบอัตโนมัติ" ที่สามารถควบคุมได้จากที่นั่งคนขับ

ด้วยการใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน จะทำให้ ViO30/35 ประหยัดน้ำมันขึ้น 15% และ ViO55 ประหยัดน้ำมันขึ้น 10%

สินค้า