ระบบติดตามการทำงานของตัวรถระยะไกล (SMARTASSIST)

ยันม่าร์ได้ออกแบบระบบติดตามการทำงานของตัวรถระยะไกล (SMARTASSIST) ขึ้นมา เพื่อเป็นตัวช่วยให้เจ้าของรถขุดยันม่าร์ สามารถติดตามสถานะการทำงานของตัวรถได้ตลอดเวลา และเพื่อป้องกันการถูกโจรกรรม นอกจากนี้ยังสามารถรู้รายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ความร้อน ความผิดปกติต่างๆ และยังมีระบบเตือนเมื่อถึงรอบการบำรุงรักษา ทำให้สะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน โดยเฉพาะผู้ที่มีรถขุดใช้งานอยู่เป็นจำนวนมาก จะทำให้ง่ายต่อการจัดการและการดูแลรักษารถขุด

ระบบติดตามการทำงานของตัวรถระยะไกล (SMARTASSIST) เป็นระบบมาตรฐานที่ติดตั้งมาพร้อมกับรถขุดยันม่าร์ทุกรุ่น

สินค้า