Rest assured. Your equipment is being taken care of 24 hours a day, 365 days a year. * Currently only available in Japan

ศูนย์ควบคุม

เพื่อให้แน่ใจว่างานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น เราได้ทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในกรณีที่ไฟดับ เรามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เพื่อรับประกันว่าการเชื่อมต่อกับระบบจะไม่ติดขัด

Looking After Your Fleet . Our Interconnected Network of Operations and Service Centers are Employing Monitoring Systems to Deliver Optimal Support

ระบบตรวจสอบ

เราใช้ 3 ระบบแยกปฏิบัติงานในแต่ละสวน เพื่อให้บริการของเรามีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

RESS

ในปี 1984 เราเริ่มต้นด้วยการให้การสนับสนุนรในการตรวจสอบผ่านโทรศัพท์มือถือ 24 ชั่วโมง สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าบนเกาะที่โดดเดี่ยวในโอกินาวาประเทศญี่ปุ่น จนถึงปัจจุบันนี้เราให้บริการที่ครอบคลุมและการจัดการขั้นสูงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ทำงานอย่างต่อเนื่องและระบบปรับอากาศปั๊มความร้อนด้วยแก๊ส

SHIPSWEB

ผู้สนับสนุนเรือได้รับการพัฒนาในปี 2006 เพื่อเสริมสร้างความช่วยเหลือเครื่องยนต์ทางทะเล เราได้ขยายขอบเขตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเราใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อให้การสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับเรือและ บริษัทขนส่งทางทะเล

SMARTASSIST

สำหรับเครื่องจักรที่ติดตั้งสัญญาณ GPS SmartAssist จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้คุณสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานได้ SmartAssist ได้เริ่มใช้เมื่อปี 2013 สำหรับตลาดอุปกรณ์การเกษตรและการก่อสร้างของญี่ปุ่น มีแผนดำเนินการนำ SmartAssist ไปใช้เรือเดินทะเล และเครื่องมืออุตสาหกรรมด้วย

ศูนย์บริการที่รองรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

ศูนย์บริการมีอุปกรณ์ตรวจสอบทางไกลที่ทันสมัย การแบ่งปันข้อมูลระหว่างศูนย์และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในทันที ทำให้เราสามารถบริการได้รวดเร็ว เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรของคุณทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

อุปกรณ์การเกษตร

ระบบพลังงาน

Compact Equipment

ผลิตภัณฑ์ทางทะเล

Connecting
Constant monitoring for uninterrupted assistance

การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด

หากเกิดข้อผิดพลาด ระบบจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าหรือช่างเทคนิคที่เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ทราบทันที ด้วยการทำงานร่วมกันกับศูนย์อะไหล่ คุณจะได้รับการตอบสนองที่แม่นยำและรวดเร็วเพื่อลดการหยุดชะงักในการทำงานของคุณทำให้คุณสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตได้สูงสุด

การตรวจจับการโจรกรรม (สำหรับ SmartAssist)

หากอุปกรณ์ของคุณเคลื่อนที่เกินพื้นที่ที่กำหนด หรือทำงานในเวลาที่ไม่ได้ระบุคุณจะได้รับแจ้งทางอีเมลและโทรศัพท์ โดยทันที การป้องกันการโจรกรรมรวมกับการระบุสิ่งผิดปกติอย่างรวดเร็วทำให้คุณสบายใจ

Supporting  A fusion of sophisticated telemonitoring and Yanmar Group innovation to provide complete customer satisfaction

ระบบหลังบ้าน (ฺBack Office)

ระบบหลังบ้านเป็นพื้นที่ทำงานรวมสำหรับการดำเนินธุรกิจทั้งหมดของยันม่าร์ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และแนวทางเชิงรุกในการตอบรับของลูกค้าของเรา

ห้องนำเสนอ (Presentation Room)

ศูนย์แห่งนี้มีห้องนำเสนอเพื่อกระจายข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการและบริการล่าสุดของยันม่าร์ ข้อมูลมีให้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และการให้บริการต่างๆของยันม่าร์

การนำเสนอเกี่ยวกับบริการระยะไกล

ห้องตรวจสอบ